Home / Personeel

Personeel

U realiseert het zich maar al te goed: uw personeel is het ‘kapitaal’ van uw bedrijf. Uw verantwoordelijkheid voor hen is vele malen groter dan het correct en tijdig overmaken van de salarissen. Met de tijdige en juiste toepassing van de steeds gecompliceerder wordende fiscale en juridische regels voorkomt onaangename verrassingen.
De HRM-specialisten van inzicht nemen u graag werk uit handen en adviseren u op maat over bijvoorbeeld contractvormen, subsidieregelingen en arbeidsvoorwaarden. Zodat u uw energie kunt steken in uw corebusiness.

Salarisadministratie

Op gebied van salarisadministratie heeft inzicht meerdere opties: u doet alles zélf, een gedeelte zélf of besteedt álle werkzaamheden uit. Kiest u voor deze laatste optie, dan weet u zich met onze Online Personeels- & Salarisadministratie optimaal gesteund door onze adviseur. Online, waar het kán en persoonlijk, waar het móet. Een belangrijk voordeel is dat u door de online gegevensuitwisseling 24/7 een perfect inzicht heeft en overal snel over al uw gegevens beschikt. U heeft alleen een internetverbinding nodig.

Eenvoudig in gebruik!

Het pakket Online Personeels- en Salarisadministratie is eenvoudig in gebruik. Het kent vele functies zoals het maken van pro-forma berekeningen, een overzichtelijke salarisverwerking, het maken van eigen salarisspecificaties en het uitvoeren van efficiënte controles etc.
U heeft niet de zorg voor softwarebeheer en het maken van back-ups. De licentiekosten zijn transparant en beperkt.

HRM-advies

Uw werknemers bepalen voor een groot deel de uitstraling en de resultaten van uw bedrijf. Tevreden medewerkers zijn uitstekende ambassadeurs. Zij zijn (gelukkig) mondig en vragen van hun werkgever méér dan een correcte salarisstrook.

Wirwar aan regels
U heeft te maken met een wirwar aan regelgeving met directe gevolgen voor de dienstverbanden tussen u en uw werknemers. Aanpassingen in bijvoorbeeld cao’s, wetgeving, verzekeringen en aflopende contracten dwingen u tijdig in actie te komen. Blijft u in gebreke, dan loopt u vaak grote financiële risico’s.

Aanvullende expertise
Ons advies: huur tijdig aanvullende expertise en werk met uw HRM- beleid structureel en bewust aan de medewerkerstevredenheid. Met een objectieve blik, jarenlange ervaring, kennis van mensen en wettelijke regels kunnen de professionals van inzicht ook op dit brede terrein veel voor u betekenen.