Het laatste (fiscale) nieuws voor u op een rij.

Geschreven door Accountantsportal

Wetsvoorstel vermogensbelasting 2024

Geplaatst 12 augustus 2022  |  Accountantsportal

Enkele partijen hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Wet vermogensbelasting 2024. Deze belast het vermogen zelf en in plaats van de fictieve inkomsten uit het vermogen (Box 3). Zo beogen de indieners de huidige problemen met Box 3 op te lossen. Maar er speelt meer. HoofdlijnDe initiatiefnemers stellen een progressieve heffing voor op vermogensbestanddelen die […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Subsidie: Mijn Digitale Zaak

Geplaatst 9 augustus 2022  |  Accountantsportal

Digitalisering kan u helpen om te groeien met uw bedrijf. Veel ondernemers willen wel digitaliseren, maar weten niet goed waar zij moeten beginnen. Of de mogelijkheden die zij zien, zijn te kostbaar. Daarom is er een subsidie voor ondernemer in het MKB met 2 tot 50 werknemers: Mijn Digitale Zaak. De subsidieU kunt advies inwinnen […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Uitkering aanvullend geboorteverlof

Geplaatst 2 augustus 2022  |  Accountantsportal

Is uw partner pas bevallen en heeft u een arbeidsovereenkomst, dan kunt u – ook als DGA of alfahulp – aanvullend geboorteverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt u extra tijd om te wennen aan het nieuwe leven met uw kind. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

TVL Startersregeling sluit 2 augustus 2022

Geplaatst 29 juli 2022  |  Accountantsportal

De Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) sluit 2 augustus 17.00 uur. Hebt u nog geen TVL aangevraagd? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) roept ondernemers die voor de regeling in aanmerking komen, om zich te melden. Tot nu toe hebben minder starters dan verwacht de tegemoetkoming aangevraagd.  De Startersregeling TVL is bestemd voor MKB-ondernemers […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verleng uw modelovereenkomst

Geplaatst 27 juli 2022  |  Accountantsportal

Op belastingdienst.nl staan modelovereenkomsten voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De goedkeuring van veel van deze overeenkomsten is verlopen of verloopt binnenkort. Als de goedkeuring is verlopen hebt u geen zekerheid bij het afsluiten van zo’n overeenkomst. Opdrachtgevers die een overeenkomst willen blijven gebruiken, kunnen verlenging aanvragen. Modelovereenkomst verlopen?Vanaf 2015 kunnen opdrachtgevers en […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt

Geplaatst 26 juli 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet wil een brede aanpassing van de regelgeving rond de arbeidsmarkt en zelfstandigen. In een hoofdlijnenbrief wordt de uitwerking van de maatregelen geschetst. We geven u een selectie uit de thema’s die in deze zeer uitgebreide brief aan bod komen. OproepcontractenOproepcontracten (zoals nulurencontracten en min-maxcontracten) bieden werknemers weinig zekerheid. De onzekerheid binnen het oproepcontract […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingschulden corona soepeler terugbetalen

Geplaatst 21 juli 2022  |  Accountantsportal

In oktober 2022 start de betalingsregeling van de Belastingdienst voor het aflossen van de opgebouwde coronabelastingschuld. Hoofdregel is dat dit in 60 gelijke maandelijkse termijnbedragen gebeurt. Daarbij gaan ongetwijfeld knelpunten spelen. Het Ministerie van Financiën heeft enkele scenario’s uitgewerkt die ondernemers meer ruimte bieden. Scenario I: Vasthouden aan bestaand coronasteunbeleid (geen aanpassingen) Dit scenario houdt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Geplaatst 19 juli 2022  |  Accountantsportal

Met ingang van 1 augustus 2022 gaan er nieuwe regels gelden voor arbeidsvoorwaarden. Er komt een uitbreiding van de informatieverplichting van de werkgever, scholing wordt soms kosteloos en een verbod op nevenwerkzaamheden kan alleen nog met rechtvaardigingsgrond. Ook wordt de positie van werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon versterkt. Wat betekent dit voor u? Uitbreiding van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Box 3: de niet-bezwaarmakers

Geplaatst 15 juli 2022  |  Accountantsportal

Er bestaat volgens de hoogste rechter voor de overheid geen juridische verplichting om ook rechtsherstel te bieden aan belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de Box  3-heffing. Dat heeft iets onrechtvaardigs. Zij betalen immers belasting die in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).  Welke scenario’s ziet […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Hoe zit het met contant geld?

Geplaatst 12 juli 2022  |  Accountantsportal

Contant geld wordt steeds minder gebruikt. Veel mensen hebben vragen over de status en de toekomst van contant geld. Op een website over geldzaken geeft de overheid kort enige uitleg. Hieruit hebben we voor u een selectie gemaakt. Hoeveel contant geld mag ik thuis bewaren?In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Geen zelfstandigenaftrek voor startende onderneemster

Geplaatst 7 juli 2022  |  Accountantsportal

Naast haar parttimebaan start een dame een onderneming in training, coaching en advies. Ze werkt eerst nog 24 uur per week in loondienst, daarna 18 uur. In haar aangifte claimt ze ruim € 9.400 zelfstandigenaftrek en startersaftrek. De Belastingdienst schrapt deze aftrekposten omdat ze niet aan het urencriterium voldoet. UrenadministratieAanvankelijk, omdat ze nog 24 uur […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Rentevoordeel bij personeelslening

Geplaatst 5 juli 2022  |  Accountantsportal

Leent u als werkgever geld aan een werknemer en betaalt de werknemer u minder rente dan een kredietverlener? Dan heeft de werknemer een rentevoordeel. In een nieuwe handreiking geeft de Belastingdienst hier uitleg over. Rentevoordeel soms onbelastVoor een personeelslening voor een (elektrische) fiets of een elektrische scooter geldt een nihilwaardering voor het rentevoordeel. Dit geldt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Levering verhuurd vastgoed vrij van BTW?

Geplaatst 1 juli 2022  |  Accountantsportal

Een projectontwikkelaar verbouwt een kantoorpand tot 77 appartementen en gaat deze direct vrijgesteld van BTW verhuren. De BTW op de stichtingskosten is daarom grotendeels niet aftrekbaar. Na enkele maanden wordt het pand met winst verkocht aan een belegger. De vraag is of deze overdracht belast is met BTW of niet. Algemeenheid van goederenAls sprake is […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Camping en woon-werkverkeer

Geplaatst 28 juni 2022  |  Accountantsportal

Een werknemer verblijft tijdens de zomervakantie 3 maanden op een camping, niet gelegen in zijn woonplaats. Hij reist dagelijks met de auto vanaf de camping naar zijn werkplek. Is dit aan te merken als woon-werkverkeer? De Belastingdienst heeft hierover een Handreiking gepubliceerd. Woon-werkverkeer is het reizen tussen de woning of verblijfplaats en de arbeidsplaats. De […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Wegens coronacrisis post Belastingdienst niet gelezen

Geplaatst 23 juni 2022  |  Accountantsportal

Een BV heeft voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 niet betaald. Naast de aanslagen zijn per post herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verstuurd, met de betekeningskosten, € 12.677. De DGA stelt dat zijn financial controller wegens de coronamaatregelen de post op kantoor niet heeft gezien. Hij maakt bezwaar tegen de kosten. Standpunt DGADe DGA stelt dat het niet […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Barbecue werkgever en loonheffingen

Geplaatst 21 juni 2022  |  Accountantsportal

Als een werkgever voor zijn werknemers een barbecue organiseert, kan dat gevolgen hebben voor de loonheffingen. In een Handreiking werkt de Belastingdienst twee voorbeelden uit: de barbecue op de werkplek en de barbecue op een externe locatie. Een werkgever organiseert een barbecue voor zijn werknemers. De partners van de werknemers zijn ook uitgenodigd. In totaal […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Rapport fiscale regelingen bedrijfsopvolging

Geplaatst 17 juni 2022  |  Accountantsportal

Het CPB heeft op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën een evaluatie uitgevoerd van de fiscale regelingen rondom bedrijfsopvolging. Het gaat om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregelingen (DSR). De BOR voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van de schenk- en erfbelasting en de DSR schuiven de heffing […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werkgever vergoedt laadpaal bij woning werknemer

Geplaatst 14 juni 2022  |  Accountantsportal

De kosten van een laadpaal bij de woning van de werknemer vallen onder de bijtelling als de werkgever een auto ter beschikking heeft gesteld.  Voor een werknemer met een eigen auto mag de werkgever maximaal € 0,19 (2023: € 0,21) per zakelijke kilometer onbelast vergoeden. Dit is inclusief de kosten voor de laadpaal. Auto bij […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bijtelling twee auto's van eigen BV

Geplaatst 9 juni 2022  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft in 2014 tijdelijk de beschikking over twee auto’s van zijn BV. Alleen over de eerste auto zijn loonheffingen vanwege het privégebruik ingehouden en afgedragen. De Belastingdienst telt privégebruik van de tweede auto bij. Volgens de DGA kan slechts voor één auto een bijtelling worden toegepast, nu hij alleen is en één […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Voormalig bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Geplaatst 7 juni 2022  |  Accountantsportal

Een ondernemer was het eerste kwartaal 2016 vennoot met onbeperkte bevoegdheid in een vennootschap onder firma (VOF). In oktober 2016 heeft hij zich bij de Kamer van Koophandel laten uitschrijven als vennoot. In 2018 ontvangt de VOF een naheffingsaanslag omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2016 van bijna € 60.000 en ruim € 4.000 rente […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Fiscale maatregelen voorjaarsnota 2022

Geplaatst 3 juni 2022  |  Accountantsportal

De Voorjaarsnota bevat een update van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023 en verder. Voorgesteld wordt om de fiscale lasten met name rond box 2 en box 3 te verzwaren. Wat zijn de plannen en wanneer gaan de nieuwe regels gelden? Vennootschapsbelasting: verlagen schijfgrens naar € 200.000De schijfgrens wordt vanaf 2023 verlaagd van € […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Boeterente betaald aan eigen BV niet aftrekbaar

Geplaatst 31 mei 2022  |  Accountantsportal

Een BV heeft aan de directeur groot aandeelhouder (DGA) een lening verstrekt voor de financiering van zijn eigen woning. Hij lost tussentijds een deel af, en betaalt conform de leningsovereenkomst ruim € 34.000 boeterente aan zijn BV. De Belastingdienst schrapt de aftrek van de boeterente in de aangifte inkomstenbelasting. Terecht? Beoordeling door de rechterBoeterente is […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Per 28 mei 2022 nieuwe regels online verkoop

Geplaatst 26 mei 2022  |  Accountantsportal

Webwinkels en online platforms moeten de klant beschermen. Vanaf 28 mei 2022 gelden daar strengere regels voor. Zo moet het duidelijk zijn wat u online verkoopt, wat de prijs is en welke leveringstermijn van toepassing is. De Kamer van Koophandel (KVK) stelt een checklist beschikbaar waar u kunt controleren aan welke wetten en regels uw […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Fiscaal ondernemer met een opdrachtgever

Geplaatst 24 mei 2022  |  Accountantsportal

Een man is een klussenbedrijf gestart. In het eerste jaar van zijn onderneming heeft hij slechts één opdrachtgever aan wie hij ruim € 37.000 factureert. Gemiddeld komt er daarna elk jaar wel een opdrachtgever bij. De vraag is of in het startjaar sprake was van fiscaal ondernemerschap met de daaraan verbonden voordelen. De Belastingdienst vindt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Geen bezwaar, geen rechtsherstel box 3

Geplaatst 20 mei 2022  |  Accountantsportal

Een belastingplichtige die voor box 3 niet viel onder de massaalbezwaarprocedure en van wie de aanslag inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 onherroepelijk vaststaat, heeft geen recht op rechtsherstel. In dat geval bestaat ook geen recht op ambtshalve vermindering van de aanslag. Dat heeft de Hoge Raad op 20 mei 2022 geoordeeld. Bezwaren te […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

Geplaatst 20 mei 2022  |  Accountantsportal

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Wat betekent dit per 1 juli 2022? Bepaling aanpassingspercentageHet aanpassingspercentage is volgens de wettelijke regeling als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de contractloonontwikkeling in 2022 zoals […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werknemer op non-actief, leaseauto inleveren?

Geplaatst 17 mei 2022  |  Accountantsportal

Een werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd met een leaseauto voor zakelijk en privé gebruik. Op de mededeling dat het contract niet wordt verlengd, reageert de werknemer zeer fel. Hij wordt per direct op non-actief gesteld en moet zijn leaseauto inleveren. Bij de rechter claimt hij de kosten van vervangend vervoer tot de einddatum […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Eten op locatie aftrekbaar voor zelfstandige?

Geplaatst 12 mei 2022  |  Accountantsportal

Een consultant doet opdrachten buiten zijn woonplaats die enkele maanden in beslag nemen. Hij overnacht door de week in de buurt van de locatie van de opdracht. De verblijfkosten zijn aftrekbaar. Maar eten en drinken doet hij daar uiteraard ook. De kosten daarvan wenst hij als zakelijk kosten in aftrek te brengen. De Belastingdienst corrigeert […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ontslag op staande voet door werknemer: vergoedingsplicht

Geplaatst 10 mei 2022  |  Accountantsportal

Een koerier neemt met onmiddellijke ingang ontslag bij zijn werkgever. Dit maakt hij via WhatsApp kenbaar. Diezelfde dag reageert de werkgever daarop via WhatsApp. De werkgever acht zichzelf benadeeld en vordert via de rechter een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Rechtsgeldigheid ontslag op staande voetDoor een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst plotseling en met […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Planning rechtsherstel Box 3

Geplaatst 6 mei 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel voor de massaal bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 en voor alle belastingplichtigen van wie de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond (dat zijn onder meer alle belastingplichtigen over de jaren 2021-2022) in gang te zetten volgens de forfaitaire spaarvariant. Wat betekent dit en wat is de planning, ook voor […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Kleine attenties onbelast?

Geplaatst 3 mei 2022  |  Accountantsportal

Als u als werkgever een geschenk geeft dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. In een onlangs bijgewerkte handreiking geeft de Belastingdienst een uitwerking en voorbeelden.  Loon is volgens de wet alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Maar het kan zijn dat […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Hoezo passend werk?

Geplaatst 28 april 2022  |  Accountantsportal

Als werkgever kunt u een zieke werknemer vragen om passende arbeid te doen. Hoe weten u en de werknemer wat passend is? En is de werknemer verplicht om de aangeboden passende arbeid te verrichten? Een praktijkgeval uit recente rechtspraak geeft inzicht. PraktijkgevalEen vrachtwagenchauffeur meldt zich ziek. De bedrijfsarts geeft in zijn re-integratieadvies aan dat de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Box 3 in 2025

Geplaatst 26 april 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet wil vanaf 2025 belasting gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Het wordt een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed). Een […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Box 3: rechtsherstel, 2023 en 2024

Geplaatst 22 april 2022  |  Accountantsportal

Hoe gaat rechtsherstel plaatsvinden aan mensen die belasting hebben betaald over vermogen in box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022? Het kabinet komt met een nieuwe berekening waarbij het werkelijk rendement zo dicht mogelijk wordt benaderd. Hiervoor zijn twee varianten uitgewerkt. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt tijdelijke wetgeving langs dezelfde lijnen voorbereid. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Aftrek BTW woning, dak of overkapping met zonnepanelen?

Geplaatst 19 april 2022  |  Accountantsportal

Een particulier laat een huis bouwen met niet-geïntegreerde zonnepanelen op het dak en op een overkapping. De zonnepanelen hebben zelf geen functie als dakbedekking. De particulier vraagt BTW terug over de (aanleg van de) zonnepanelen, 50% van het dak en de overkapping. De Belastingdienst kent alleen aftrek toe over de (aanleg van de) zonnepanelen zelf. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Aanzegging einde contract via e-mail

Geplaatst 14 april 2022  |  Accountantsportal

Een medewerkster had een jaarcontract dat eindigde op 30 september 2021. In april 2021 werd ze ziek en vervolgens heeft ze niet meer gewerkt. Op 25 augustus 2021 is haar in een videogesprek medegedeeld dat het contract niet zou worden verlengd. Op 27 augustus 2021 krijgt ze een nette mail met wat haar te wachten […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Zakelijke fiets en investeringsaftrek

Geplaatst 12 april 2022  |  Accountantsportal

Als u een fiets van de zaak ook privé mag gebruiken, geldt een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. De DGA en de zelfstandige ondernemer kunnen de kosten van de fiets in hun BV of onderneming in aftrek brengen. Soms zelfs meer dan de kosten. Voor welke fietsen krijgt u in 2022 investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek?  […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Overzicht belastingschulden corona

Geplaatst 8 april 2022  |  Accountantsportal

Hebt u een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona? De Belastingdienst stuurt u in de loop van april 2022 een eerste informatieve brief met een overzicht van de openstaande schuld. Dat is een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Voorlopig overzichtOm technische redenen is het helaas niet mogelijk een […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Jonge ondernemer zelfstandig?

Geplaatst 5 april 2022  |  Accountantsportal

Af en toe ziet u jonge ondernemers van 16-17 jaar professionele websites of apps bouwen of een webshop runnen. Hoe zit dat eigenlijk juridisch? Kunnen ze een eigen zakelijke bankrekening openen en zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel? In principe niet. Daarvoor is eerst een gang naar de rechter nodig. Verzoek om handlichtingDe jonge […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Uitkering betaald ouderschapsverlof

Geplaatst 31 maart 2022  |  Accountantsportal

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de in de Wet betaald ouderschapsverlof geregelde uitkering van 50% wordt verhoogd naar 70%. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Afgezonderd particulier vermogen

Geplaatst 29 maart 2022  |  Accountantsportal

Een dame draagt haar woning over aan een stichting, waarna ze de woning gaat huren. Haar broer is voorzitter en secretaris van de stichting, zijn zoon is de penningmeester. Omdat de dame regelmatig in een zorginstelling verblijft, wordt de woning af en toe tijdelijk aan studenten verhuurd. De vraag is, of nog sprake is van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Geplaatst 25 maart 2022  |  Accountantsportal

Ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt kunnen sinds maart 2020 op een laagdrempelige wijze uitstel van betaling van hun nieuw opkomende belastingverplichtingen krijgen. Deze uitstelmogelijkheid loopt af op 1 april 2022. De opgebouwde belastingschuld mag in vijf jaar worden afgelost met ingang van 1 oktober 2022. Tot en met 31 maart 2022 kunt u […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Dienstwoning, huisvesting en inwoning

Geplaatst 22 maart 2022  |  Accountantsportal

Als u een woonruimte ter beschikking stelt aan een werknemer, kan een nihilwaardering van toepassing zijn. Hiervoor gelden voorwaarden. Voldoet de werkgever niet aan de voorwaarden, dan moet de werkgever een bedrag bij het loon tellen. De hoogte van deze bijtelling is afhankelijk van de situatie. Situatie 1: Huisvesting en inwoning in het kader van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vrijstelling erfbelasting werkneemster?

Geplaatst 17 maart 2022  |  Accountantsportal

Een dame heeft gedurende 15 jaar, tot zijn overlijden, een alleenstaande oudere man verzorgd. Daarvoor kreeg ze geen vergoeding. Van een affectieve relatie was geen sprake. Na zijn overlijden ontvangt ze op basis van zijn testament een legaat van € 50.000. Ze doet voor het gehele bedrag een beroep op de werknemersvrijstelling.  De Belastingdienst past […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bijtelling privégebruik auto na 60 maanden

Geplaatst 15 maart 2022  |  Accountantsportal

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging, geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet nogmaals voor 60 maanden. We kijken naar auto’s […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Geplaatst 11 maart 2022  |  Accountantsportal

Iedereen tussen 18 en 40 jaar kan eenmaal in zijn leven een beroep doen op een verhoogde vrijstelling schenkbelasting van per schenker maximaal € 106.671 (bedrag 2022) bij een schenking voor een eigen woning. De regering wil de vrijstelling afschaffen. Dat kan vanwege automatisering pas per 1 januari 2024. Een verlaging per 1 januari 2023 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Terug naar het werk: carpoolen?

Geplaatst 8 maart 2022  |  Accountantsportal

Nu het thuiswerkadvies is vervallen, zullen medewerkers weer vaker naar uw bedrijf komen. Mag u eigenlijk een onbelaste reiskostenvergoeding geven als werknemers met elkaar meerijden naar het werk? En wanneer is sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’? Als de werkgever het vervoer organiseert en ter beschikking stelt aan werknemers is sprake van ‘vervoer vanwege de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?

Geplaatst 3 maart 2022  |  Accountantsportal

De overheid gaat de komende jaren werk maken van de energietransitie. Nieuwe eisen in verband met verduurzaming kunnen er toe leiden dat veel bestaande kantoren, fabrieken, machines en voertuigen versneld in waarde dalen. Over de fiscale aspecten zijn onlangs Kamervragen beantwoord. We geven een samenvatting. Hoe wordt fiscaal omgegaan met een sterke daling van de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigd

Geplaatst 1 maart 2022  |  Accountantsportal

Vanaf 1 januari 2022 geldt geen gerichte vrijstelling meer voor alle arbovoorzieningen. De gerichte vrijstelling geldt alleen nog voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Welke voorzieningen kunt u nog wel, en welke niet meer, belastingvrij verstrekken? Vóór 2022 gold de voorwaarde dat de arbovoorziening voortvloeide uit het arbobeleid van de werkgever. In een arbobeleid […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Dienstbetrekking minderheidsaandeelhouder?

Geplaatst 25 februari 2022  |  Accountantsportal

Een BV (hierna: BV X) heeft vier holdings als aandeelhouders. Twee holdings, met elk 24% van de aandelen, voeren de directie van BV X op basis van een managementovereenkomst. Elke holding heeft een directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een arbeidsovereenkomst. De Belastingdienst legt na een controle naheffingsaanslagen loonheffing op, omdat de DGA’s bij BV X in dienstbetrekking […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Geplaatst 22 februari 2022  |  Accountantsportal

Een werkgever verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. Er is namelijk sprake van een verstoorde arbeidsverhouding en herplaatsing is niet meer mogelijk. Daarbij valt zowel de werkgever als de werknemer geen verwijt te maken. De werknemer zit echter ziek thuis. Standpunt werknemerDe werknemer verzet zich tegen inwilliging van het verzoek, maar […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Aangaan huwelijkse voorwaarden: schenking?

Geplaatst 17 februari 2022  |  Accountantsportal

Een dame is met haar ernstig zieke man huwelijkse voorwaarden aangegaan, met als gevolg dat uiteindelijk niet 50% maar 90% van het gezamenlijke vermogen aan haar toekwam. Kort daarna is haar man overleden. Volgens de Belastingdienst moet ze toch over 50% in plaats van 10% erfbelasting betalen.   Standpunt BelastingdienstAangezien de huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Oproepkracht eist achterstallig loon

Geplaatst 15 februari 2022  |  Accountantsportal

Een chauffeur start op 6 december 2020 als oproepkracht bij een werkgever. Van 7 tot 16 december 2020 heeft hij 61,15 uur gewerkt, maar hij heeft tot eind 2021 door omstandigheden geen salaris ontvangen. Bij de rechter claimt hij achterstallig salaris, 50% wettelijk verhoging, wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten. Standpunt werkgeverDe vordering wegens achterstallig […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Voortgang rechtsherstel vermogensheffing

Geplaatst 11 februari 2022  |  Accountantsportal

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de met ingang van 1 januari 2017 geldende vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting (box 3) onrechtmatig is. Inmiddels heeft de Belastingdienst de massale bezwaarprocedures tegen box 3 collectief gegrond verklaard. Wat de gevolgen hiervan zijn voor individuele aanslagen is nog onduidelijk. Er zijn 84 kamervragen beantwoord […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Terugbetaling kapitaal of afkoop pensioen?

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft alle aandelen in een pensioen-BV die in eigen beheer zijn inmiddels ingegane pensioenregeling uitvoert. De BV heeft een negatief vermogen en een pensioenvoorziening van € 403.000. Naast beleggingen heeft de BV vorderingen op de DGA van € 242.000. Besloten wordt het aandelenkapitaal met € 233.00 af te stempelen en dat bedrag […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Meer coronasteun na directe lockdown

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

Het kabinet heeft op 18 december 2021 een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal. Zo […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Kerstpakket en borrel via drive-through

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

Een werkgever organiseert met kerst vanwege de coronamaatregelen een zogenaamde drive-through voor zijn medewerkers, hun partners en kinderen. Alle deelnemers ontvangen een hapje en een drankje. De werknemers ontvangen daarnaast een kerstpakket. Wat de gevolgen zijn voor de loonheffingen is afhankelijk van de locatie. We werken dit uit aan de hand van twee voorbeelden. In […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingvrij schenken met verhoogde vrijstelling

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

In 2021 is de algemene vrijstelling voor de schenkbelasting tijdelijk verhoogd met € 1.000. U kunt nog van deze verhoging profiteren als u uiterlijk op 31 december 2021 een schenking doet. Het bedrag dat u belastingvrij aan een ander mag schenken is in 2021 tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOWWerkgevers kunnen ook voor de maanden januari, […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Familielening niet in aangifte

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

Een dochter leent van haar vader een fors bedrag voor de aanschaf van een eigen woning. In haar aangifte inkomstenbelasting neemt zij de lening niet op. De Belastingdienst legt de aanslag conform aangifte op. Dan dient de dochter een herziene aangifte in, met daarin alsnog de vergeten rente en de verplichte gegevens over de lening […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Sinterklaasfeest en loonheffing

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Wilde u, voordat de nieuwe coronaregels bekend werden, als werkgever een Sinterklaasfeest organiseren voor uw werknemers, hun partners en kinderen ? En wilt u nu toch nog weten hoe dit uit zou pakken voor de loonheffingen? Het maakt verschil of het feest op uw bedrijfslocatie of elders plaatsvindt. In een handreiking werkt de Belastingdienst twee […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Eetcafé stopt: doorbetaling loon?

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Op 5 augustus start een nieuwe medewerkster bij een eetcafé op basis van een jaarcontract dat niet tussentijds kan worden opgezegd. In januari 2021 krijgt ze bericht dat het eetcafé vanwege de corona-pandemie per eind januari gaat sluiten. Ze hoeft ingaande februari niet meer te komen. De werkgever betaalt door tot april 2021. De medewerkster […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. TVL Q4 2021 is nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. De regeling TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers weer uit

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Vanwege de strengere coronamaatregelen breidt het kabinet het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde. NOWOndernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werkgever betaalt loon te laat

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Werknemers van een bedrijf klagen erover dat de werkgever het salaris sinds januari 2020  stelselmatig twee dagen te laat betaalt. Een werknemer met een salaris van € 2.293,18 per vier weken start via de vakbond een procedure om tijdige betaling af te dwingen. Hij claimt de wettelijke verhoging, berekend op € 3.439,77, over zijn totale […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Gebruikelijk loon directeur bouwconcern

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Een holding van een bouwconcern kreeg een naheffingsaanslag loonheffing ter correctie van het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met ruim € 100.000. Volgens de Belastingdienst stond het loon van de DGA (€ 122.500) niet in verhouding tot de gefactureerde managementvergoeding van € 260.500. De holding start een procedure. In de naheffingsaanslag is het loon (€ […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Steun na nieuwe coronamaatregelen

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de coronamaatregelen die sinds 13 november gelden. Het kabinet vervangt de regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bijtelling DGA in autobranche

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Bij een belastingcontrole bij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) met bedrijven in de autobranche komt de bijtelling wegens privégebruik auto aan de orde. De Belastingdienst telt over de gecontroleerde jaren privégebruik bij van een auto met een catalogusprijs van € 100.000. Volgens de DGA rijdt hij echter nooit zelf. Hij laat zich rijden door zijn echtgenote in […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ontslag tijdens opleiding

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Een medewerker is op 4 januari 2021 in dienst getreden als metrobestuurder op basis van een jaarcontract. Verder is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden beëindigd als de werknemer na de opleidingsperiode niet voldoet aan de functie-eisen. Op 8 maart  krijgt hij een brief: het contract stopt per 1 mei omdat hij niet aan […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Box 2-claim blijft na emigratie en remigratie

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) emigreert naar het Verenigd Koninkrijk, twee jaar later naar België en na zestien jaar keert hij terug naar Nederland. Als de DGA in België woont, verhuist de feitelijke leiding van de BV naar Curaçao. Tegelijk met de DGA verhuist deze weer terug naar Nederland. Lukt het om op deze manier een deel […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Negatief verlofsaldo bij tijdelijk contract

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Een autopoetser werkt op basis van een jaarcontract en een 40-urige werkweek. Meer en minder gewerkte uren worden wekelijks verrekend met het vakantieverlofsaldo. Er ontstaat een negatief saldo van 15 dagen. Twee weken voor einde contract deelt de werkgever mee dat het contract niet wordt verlengd. Hij houdt het negatieve verlofsaldo in op de eindafrekening. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ondernemer verstrekt lening: verlies aftrekbaar?

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Een VOF hield zich bezig met grondverzet en agrarische loonwerkzaamheden. Een zakenrelatie, actief in LED-verlichting klopt bij de VOF aan voor werkkapitaal. Door de crisis is de LED-markt ingestort, maar hij verwacht sterke groei. De VOF verstrekt twee zakelijke leningen van in totaal € 250.000. Helaas gaat de zakenrelatie failliet. Is het verlies op de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) die op 2 augustus 2022 ingaat. Wat betekent dit voor u als werkgever? Betaald ouderschapsverlofOuders hebben op dit moment recht op ouderschapsverlof tot hun kind 8 jaar oud is. Dit is een verlof van maximaal 26 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verlies lening overnemer aftrekbaar?

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Vader had een dealerschap van Renault bedrijfswagens. Hij heeft zijn bedrijf inclusief pand overgedragen aan zijn dochter en schoonzoon, die het in BV-vorm hebben voortgezet. De overname is deels gefinancierd bij een bank (€ 550.000) en deels bij vader (€ 350.000 achtergesteld). Als het dealerschap vervalt, gaat de BV failliet. Is het verlies van vader […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2021

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Vanaf 1 oktober 2021 moet een ondernemer die voorheen uitstel van betaling in verband met de coronacrisis heeft gekregen, nieuwe fiscale betalingsverplichtingen weer gewoon voldoen. Als dat niet tijdig lukt, loopt hij dan het risico dat hij uiterlijk op 1 oktober 2022 zijn gehele corona-belastingschuld versneld moet terugbetalen? Over deze kwestie zijn Kamervragen gesteld en […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Toezicht arbeidsrelaties zzp-ers

Geplaatst 26 november 2020  |  Accountantsportal

Elk halfjaar stuurt het kabinet de Tweede Kamer een update over de voorgenomen maatregelen rond het werken als zelfstandige. Er is mede vanwege de coronacrisis sprake van een aangepast tijdpad. Zo start de beoogde pilot met de webmodule pas in januari 2021. Deze gaat minimaal zes maanden duren. Wat zijn de gevolgen voor controle en […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bedoeling contract ZZP-er irrelevant

Geplaatst 26 november 2020  |  Accountantsportal

Werkt u als zelfstandige of huurt u zelfstandigen in? Dan weet u dat de juridische en fiscale beoordeling van het verschil tussen zelfstandigheid en arbeidsovereenkomst belangrijk is en gecompliceerd ligt. De hoogste rechter heeft onlangs in een uitspraak een nieuw geluid over deze beoordeling laten horen, met mogelijk grote gevolgen. De zaakHet ging om een […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

NOW 3 aanvragen

Geplaatst 26 november 2020  |  Accountantsportal

Van 16 november tot en met 13 december 2020 kunt u als werkgever de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3) aanvragen. Voor het aanvragen van NOW 3 maakt het niet uit of u ook NOW 1 of NOW 2 hebt aangevraagd of ontvangen. Het gaat bij NOW 3 om omzetverlies in de periode oktober […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Rekening-courant eigen BV wordt onzakelijk

Geplaatst 26 november 2020  |  Accountantsportal

Een kapper drijft een kapperszaak in een VOF met zijn echtgenote. Daarnaast heeft hij een BV met een nieuwe winkelformule gericht op verkoop van haarverzorgingsproducten. De VOF en de BV sluiten een rekening courantovereenkomst. Na enige jaren verkoopt de BV de winkelformule met verlies. De VOF heeft dan € 158.000 tegoed van de BV. Daarvan […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Tegemoetkoming vaste lasten MKB-breed

Geplaatst 26 november 2020  |  Accountantsportal

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen hiermee opnieuw een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. Welke aanpassingen gelden voor het vierde kwartaal van 2020? VerbredingAlle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies die ook aan de andere voorwaarden voldoen, krijgen toegang tot de TVL. […]

Meer info

Geschreven door Inzicht

Nieuwe seminaaktslak in Nederland, die bij lange na niet in zijn huisje past

Geplaatst 25 november 2020  |  Inzicht

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic […]

Meer info

Geschreven door Inzicht

Constructies grote gebouwen niet altijd veilig, OVV adviseert keuring

Geplaatst 25 november 2020  |  Inzicht

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Geplaatst 10 februari 2020  |  Accountantsportal

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic […]

Meer info