Het laatste (fiscale) nieuws voor u op een rij.

Geschreven door Accountantsportal

Hoge Raad: box 3-heffing discriminerend

Geplaatst 14 juni 2024  |  Accountantsportal

Volgens de Hoge Raad neemt de Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, de verdragsinbreuk die de oudere box 3-wetgeving maakte niet weg. De box 3-wetgeving schendt nog steeds het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsgrondrecht in de gevallen waarin het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. De Hoge Raad legt uit hoe […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verblijfskostenvergoedingen chauffeurs

Geplaatst 11 juni 2024  |  Accountantsportal

De transportsector en de Belastingdienst hebben een afspraak gemaakt over de vaste verblijfskostenvergoedingen, zoals geregeld in de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. Deze verblijfskostenvergoedingen zijn gericht vrijgesteld. Kunnen andere werkgevers deze afspraak ook toepassen? De afspraakDe verblijfskostenvergoedingen zien enkel op de kosten die een chauffeur onderweg maakt voor maaltijden (ontbijt, lunch […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Deelauto van de baas

Geplaatst 6 juni 2024  |  Accountantsportal

Deelauto’s zijn in opkomst. De regering heeft onderzocht hoe de deelauto nader gestimuleerd zou kunnen worden binnen bestaande groene fiscale regelingen voor werkgevers, zoals de MIA, de VAMIL, de EIA en de reiskostenvergoeding. Bedoeld wordt een auto die de werkgever aan meerdere werknemers ter beschikking stelt of een externe aanbieder die auto’s ter beschikking stelt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Geen aanpassing onbelaste reiskostenvergoeding

Geplaatst 4 juni 2024  |  Accountantsportal

Het kabinet heeft begin 2023 de onbelaste reiskostenvergoeding laten onderzoeken op doeltreffendheid en doelmatigheid. Nu komt het kabinet met een inhoudelijke reactie op de bevindingen en een standpunt over de toekomst van de vergoeding. Pas in 2028 vindt de volgende evaluatie van de onbelaste reiskostenvergoeding plaats. Wat is nu de conclusie van het kabinet? De […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Hoofdlijnenakkoord kabinetsformatie: fiscaal

Geplaatst 31 mei 2024  |  Accountantsportal

De budgettaire bijlage van het hoofdlijnenakkoord begint met het thema koopkracht en lastenverlichting voor werkende middeninkomens. De lastenverlichting moet duidelijk zichtbaar zijn voor deze huishoudens. Om dit te bewerkstelligen wordt bijvoorbeeld een derde belastingschijf in de inkomstenbelasting geïntroduceerd. Dit is zichtbaarder dan aanpassingen in de arbeidskorting of algemene heffingskorting. Maar er zijn nog veel meer […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ontslag via emotionele Whatsapp geldig?

Geplaatst 28 mei 2024  |  Accountantsportal

Een medewerkster stuurt in een emotionele berichtenuitwisseling een whatsappbericht met de mededeling dat ze denkt dat het beter voor haar is om te stoppen bij de werkgever. Zij geeft daarbij aan dat ze nog een aantal weken zal blijven om alles goed achter te laten voor haar opvolger. De medewerkster sluit het bericht af door […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Beleggingsverlies aftrekbaar ondernemingsverlies?

Geplaatst 23 mei 2024  |  Accountantsportal

Een ondernemer heeft een eenmanszaak in consultancy en investments. Hij claimt in zijn aangifte inkomstenbelasting een ondernemingsverlies, dat voor ruim € 50.000 bestaat uit verliezen op beleggingen. De Belastingdienst corrigeert het verlies. Een rechtszaak en zelfs een hoger beroep volgen. Standpunt ondernemerVolgens de ondernemer dient het verlies uit de beleggingen als verlies uit onderneming te […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Terugwerkende kracht sectorindeling werknemersverzekeringen?

Geplaatst 21 mei 2024  |  Accountantsportal

Vanaf het begin van de onderneming in 2006 is deze ingedeeld in de verkeerde sector voor de werknemersverzekeringen. Over de jaren heen heeft dat geleid tot een te hoge premielast. Na een in december 2021 ingediend verzoek heeft de Belastingdienst de onderneming per 1 januari 2022 ingedeeld in de juiste sector.  De ondernemer vraagt in […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verlagen veilingkosten waarde kunst in erfenis?

Geplaatst 17 mei 2024  |  Accountantsportal

Stel, u erft van een overleden oudtante een schilderij met een taxatiewaarde van € 50.000. Zo snel mogelijk na de verkrijging verkoopt u het via een veiling. De veilingkosten bedragen € 14.000. Voor welk bedrag moet u het schilderij opnemen in de aangifte erfbelasting? Hierover heeft een kennisgroep van de Belastingdienst een standpunt ingenomen. VraagWordt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Geplaatst 14 mei 2024  |  Accountantsportal

Het wettelijk minimumuurloon gaat per 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto. Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar opnieuw vast op 1 januari en 1 juli. Voor werknemers van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Aangifte niet voldoen aan voortzettingsvereiste BOR

Geplaatst 9 mei 2024  |  Accountantsportal

Aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zijn voorwaarden verbonden, met name het voorzettingsvereiste. Voldoet u niet meer aan dit vereiste? Dan moet u aangifte doen bij de Belastingdienst met het formulier ‘Aangifte niet voldoen aan het voortzettingsvereiste’. Het voorzettingsvereiste uitgelegdAls u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Concurrentiebeding geschorst

Geplaatst 7 mei 2024  |  Accountantsportal

Een commercieel medewerker van een leverancier van machines voor de industriële bakkersbranche heeft bij indiensttreding in 2001 een concurrentiebeding getekend. Nu heeft hij ontslag genomen en wil hij bij een andere werkgever gaan starten. De oude werkgever wil die indiensttreding tegenhouden met een beroep op het concurrentiebeding. In kort geding vraagt de medewerker schorsing van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025

Geplaatst 3 mei 2024  |  Accountantsportal

Het Ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025. Dit conceptwetsvoorstel vormt het vervolg op de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2026. Beperking tot gewone aandelen met belang van minimaal 5%Het conceptvoorstel bevat de aangekondigde maatregel om de toegang tot de bedrijfsopvolgingsregeling in de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Feitelijk 40-urige werkweek, maar contract voor 36 uur

Geplaatst 30 april 2024  |  Accountantsportal

Volgens de arbeidsovereenkomst heeft een werknemer van een houthandel een 36-urige werkweek en 25 vakantiedagen. Feitelijk is volgens de werknemer echter al jarenlang sprake van een 40-urige werkweek. Hij vordert nabetaling van salaris met wettelijke verhoging en rente. Hoe oordeelt de rechter? Werkwijze volgens werkgeverVolgens de werkgever is in theorie sprake is van een 40-urige […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Fiscale aandachtspunten bij koop, verkoop of verbouwing van woning

Geplaatst 25 april 2024  |  Accountantsportal

Hebt u in 2023 een woning gekocht of verkocht, een hypotheek overgesloten of een lening voor een verbouwing afgesloten? Waarschijnlijk zijn de financieringskosten en de betaalde hypotheekrente aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting 2023. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel aan de hand van 3 aandachtspunten. Kijk welke financieringskosten eenmalig aftrekbaar […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Rechter veegt deskundigenoordeel UWV van tafel

Geplaatst 23 april 2024  |  Accountantsportal

Een keukenmedewerker blijft wegens ziekte thuis. De werkgever gelooft niet dat de werknemer ziek is. Vervolgens verzuimt de werkgever de bedrijfsarts in te schakelen, maar de werknemer laat niets meer van zich horen. Een juridische procedure volgt en de werknemer krijgt van de rechter de gelegenheid om een deskundigenoordeel van het UWV te overleggen omtrent […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bedrijfsopvolgingsregeling: kabinetsreactie wetsvoorstel Groenlinks

Geplaatst 19 april 2024  |  Accountantsportal

Groenlinks heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat onder meer betrekking heeft op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een deel van de voorgestelde maatregelen is door het kabinet overgenomen. Vooruitlopend op de behandeling van het voorstel geeft het kabinet zijn visie erop. Het kabinet staat nog steeds achter de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en is dan ook geen voorstander van afschaffing, maar […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vaststellingsovereenkomst en nieuwe baan

Geplaatst 16 april 2024  |  Accountantsportal

In een fase waarin het bij zijn werkgever niet goed loopt, treedt een medewerker in contact met derden om te kijken of ze samen een nieuwe onderneming kunnen oprichten. Ze appen onder meer al over een naam en locatie voor dat bedrijf. Intussen sluit de werknemer met de werkgever een beëindigingsovereenkomst met een boeteclausule voor […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verlies bij verkoop aan eigen BV aftrekbaar?

Geplaatst 11 april 2024  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV heeft in privé een pand gekocht, naast een pand van zijn broer. Met een nieuw opgerichte BV willen ze de panden herontwikkelen tot seniorenappartementen. Dat gaat niet goed en ze verkopen de rechten met verlies aan de BV van de DGA. Is dit verlies aftrekbaar? Negatief resultaat uit overige […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werkgever krijgt geen compensatie transitievergoeding

Geplaatst 9 april 2024  |  Accountantsportal

Als werkgever krijgt u van het UWV compensatie van de verschuldigde transitievergoeding, als de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Doel van de regeling is het voorkomen van dienstverbanden die ‘slapend’ worden voortgezet om de betaling van transitievergoeding te ontlopen.  Maar soms weigert het UWV uitbetaling van de compensatie. Zo ook in […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Aangiften met zorgkosten speerpunt controle

Geplaatst 5 april 2024  |  Accountantsportal

Volgens de meest recente steekproef (over 2021) door de Belastingdienst is er bij 28% van de belastingaangiftes waarin uitgaven voor specifieke zorgkosten worden opgevoerd, sprake van een foutief ingevulde aangifte waar een correctie kan plaatsvinden. Het gaat daarbij om een corrigeerbaar bedrag van € 346 miljoen (39% van het bedrag aan opgegeven zorgkosten). Daarom is […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingvoordeel Brabantse brouwer

Geplaatst 2 april 2024  |  Accountantsportal

Onlangs verscheen in een landelijk dagblad een artikel met de strekking dat een bekende Brabantse brouwersfamilie met veel familieleden die ieder een relatief klein belang hebben in het bedrijf, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wel bijzonder gunstig had kunnen toepassen. Over dit artikel heeft de Staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord. Gezien het belang geven we u een […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vormt verstrekking koffiebeker to go belast loon?

Geplaatst 28 maart 2024  |  Accountantsportal

Tegen 1 april kan men zich bij sommige fiscale publicaties afvragen hoe serieus ze zijn. Zo heeft een kennisgroep van de Belastingdienst zich uitgesproken over zogenaamde koffiebekers to go ter waarde van € 10. Veel werkgevers verstrekken deze aan hun medewerkers omdat sinds 1 januari 2024 wegwerpbekers bij koffieautomaten niet meer mogen. Maar: is de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Eenmanszaak naast baan: toch zelfstandigenaftrek?

Geplaatst 26 maart 2024  |  Accountantsportal

Een medewerker die in loondienst is bij een ziekenhuis, geeft vanuit zijn eenmanszaak  reanimatiecursussen. Daarmee behaalt hij in een jaar een omzet van ruim € 56.000. Hij is er 1398 uren mee bezig. In dat jaar werkt hij 159 dagen in het ziekenhuis, totaal 1544 uren exclusief reistijd en vakantie. Heeft de ondernemer recht op […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof

Geplaatst 22 maart 2024  |  Accountantsportal

Een kennisgroep van de Belastingdienst heeft onlangs een standpunt gepubliceerd over de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof. De beoordeling of een werknemer ‘in de regel’ reist naar een vaste plaats van werkzaamheden vindt plaats per aanleiding en op kalenderjaarbasis. De vraag is of sprake is van een nieuwe aanleiding binnen het kalenderjaar als een […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verkoopwinst bouwkavel belast

Geplaatst 19 maart 2024  |  Accountantsportal

Een echtpaar heeft naast het perceel waarop hun eigen woning staat van de gemeente in 2014 een flinke groenstrook gekocht voor € 10 per meter. Daaraan voorafgaand had het echtpaar met de gemeente overleg gevoerd over herindeling van kavels in de wijk en verruiming van de bouwmogelijkheden. Het echtpaar verkoopt de groenstrook in 2015 als […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Overwerk op eigen initiatief

Geplaatst 14 maart 2024  |  Accountantsportal

Een medewerkster werkt op basis van een tijdelijk contract 10 uur per week bij een garagebedrijf. Als het contract eindigt vordert ze uitbetaling van overuren. Ze heeft namelijk structureel meer uren gewerkt dan de overeengekomen 10 uren per week en die extra uren zijn niet uitbetaald. Hoe oordeelt de rechter over deze claim? De medewerkster […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Studeren en ondernemen met zelfstandigenaftrek?

Geplaatst 12 maart 2024  |  Accountantsportal

Een onderneemster in juridische dienstverlening rondt haar master rechtsgeleerdheid af met een scriptie. In haar aangifte over dat jaar verwerkt ze een verlies van € 85 en (nog niet gerealiseerde) zelfstandigenaftrek van € 7.280. Deze aftrekpost wordt door de Belastingdienst gecorrigeerd naar nihil, omdat ze niet zou voldoen aan het urencriterium. Overwegingen rechtbankOnder het urencriterium […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werkneemster pleegt urenfraude

Geplaatst 8 maart 2024  |  Accountantsportal

Een werkgever in de gezondheidszorg werkt met een systeem voor Employee Self Service. Werknemers geven online hun beschikbaarheid aan en hebben toegang tot hun eigen roosters. Ze kunnen ook zelf roosterwijzigingen doorvoeren. De werkgever ontdekt dat een medewerkster 19 diensten, waarop zij stond ingeroosterd, niet heeft verricht terwijl ze deze diensten ook niet uit haar […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werkneemster stelt directie persoonlijk aansprakelijk

Geplaatst 5 maart 2024  |  Accountantsportal

Een werkneemster heeft een vordering van ruim € 15.000 op haar voormalige werkgever, een BV. Die biedt echter geen verhaal. Daarom stelt ze vervolgens de drie indirecte (namelijk via hun management-BV’s) bestuurders in privé hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die ze hierdoor lijdt. Hoe oordeelt de rechter? De vorderingHet gaat om een bedrag dat de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Geplaatst 29 februari 2024  |  Accountantsportal

Na een relatie van 33 jaar trouwt een dame in gemeenschap van goederen met haar partner. Kort daarna wordt hij ernstig ziek. Ze sluiten huwelijkse voorwaarden waarbij hij recht krijgt op 10% van zowel de schulden als de goederen van de gemeenschap, en zij op 90% daarvan. Na zijn overlijden krijgt ze echter een aanslag […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Familiehypotheken blijven

Geplaatst 27 februari 2024  |  Accountantsportal

U kent wel de geldlening binnen de familie voor aankoop van een woning. Een voordeel van zo’n familiehypotheek kan zijn dat de fiscaal aftrekbare hypotheekrente feitelijk, door meestal de ouders, terug wordt geschonken. Is dit een belastingconstructie die gestopt moet worden? Het kabinet heeft hierover onlangs Kamervragen beantwoord. Het is mogelijk om een hypothecaire lening […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingdienst op Marktplaats en Vinted

Geplaatst 23 februari 2024  |  Accountantsportal

Volgens persberichten komen verkopers van tweedehands spullen die jaarlijks (meer dan) dertig items of voor (meer dan) € 2000 verkopen via websites zoals Vinted, Marktplaats of Bol in beeld bij de Belastingdienst. Moet de overheid barrières voor verkoop van tweedehands spullen niet juist wegnemen om de circulaire economie te stimuleren? Het kabinet heeft hierover Kamervragen […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

Geplaatst 20 februari 2024  |  Accountantsportal

Bij het einde van een dienstverband van een secretaresse eist de werkgever terugbetaling van ten onrechte genoten loon als gevolg van ongeoorloofde afwezigheid. De secretaresse had namelijk wel heel veel rookpauzes genomen en deze, naar achteraf bleek, niet allemaal correct geregistreerd. Hoe luidt het oordeel van de rechter? Volgens de werkgever ging de secretaresse tenminste […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Hobbymatig ontwikkelde software: verkoopopbrengst belast?

Geplaatst 15 februari 2024  |  Accountantsportal

Een biljarter heeft in zijn vrije tijd software ontwikkeld voor zijn biljartvereniging. Achttien jaar later wordt hij benaderd door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) om de software aan de bond te verkopen. Dat leidt tot een verkoop tegen een prijs van € 50.000. Volgens de Belastingdienst een belaste bate. Wat vindt de rechter? Vast […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten

Geplaatst 13 februari 2024  |  Accountantsportal

Als werkgever mag u werknemers een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt in 2024 een gerichte vrijstelling van € 2,35 per thuisgewerkte dag. De vergoeding is bedoeld voor de extra kosten door het thuiswerken, zoals voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. U kunt de vrijstelling ook toepassen als een werknemer slechts […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Investeren in huurwoningen toch interessant?

Geplaatst 9 februari 2024  |  Accountantsportal

Het rendement van particuliere verhuurders van woningen staat onder druk. In een artikel is gesuggereerd dat het nettorendement zelfs is gedaald van ruim 8,1% naar slechts 2,4%. De beschikbaarheid van particuliere huurwoningen kan hierdoor onder druk komen. Biedt het onlangs aangepaste wetsvoorstel Betaalbare huur, dat op 1 juli 2024 in moet gaan, een goede balans […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ontwikkelen mocktails bron van inkomen?

Geplaatst 6 februari 2024  |  Accountantsportal

Een dame werkt fulltime bij de gemeente. Daarnaast houdt ze zich bezig met de ontwikkeling, productie en marketing van mocktails. Dat zijn alcoholvrije cocktails, bereid uit frisdranken, vruchtensappen, fruit, siropen en andere alcoholvrije ingrediënten. Deze activiteit leidt tot een verlies van bijna € 60.000. Is dit een aftrekbaar ondernemersverlies? Hoe oordeelt de rechter hierover? Voor […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belegging of projectontwikkeling?

Geplaatst 1 februari 2024  |  Accountantsportal

Twee broers vormen een maatschap die bedrijfspanden en woonruimte verhuurt. De broers kopen een perceel grond voor € 2.400.000 en willen hierop een bedrijfspand laten bouwen. Voor de begeleiding en advies bij de aankoop en ontwikkeling hebben ze een deskundig bedrijf ingeschakeld. Vormt het perceel grond na aankoop beleggingsvermogen in box 3 of resultaatvermogen in […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vergoeding verblijfskosten binnenlandse en buitenlandse dienstreizen 2024

Geplaatst 30 januari 2024  |  Accountantsportal

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen zijn gewijzigd. Op de internetsite van CAO Rijk vindt u de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2024. De verblijfskostenvergoedingen zijn tot bepaalde bedragen gericht vrijgesteld. Deze bedragen gelden voor ambtenaren op dienstreis. U kunt dezelfde bedragen gebruiken voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Voor 1 februari 2024 uitbetaalde bedragen melden

Geplaatst 26 januari 2024  |  Accountantsportal

Hebt u in 2023 bedragen aan iemand betaald die niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is? Of aan iemand die ondernemer of ZZP-er is en die een factuur zonder BTW heeft uitgereikt? Dan moet u deze uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) vóór 1 februari 2024 aanleveren aan de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen 2 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Geen BTW-aftrek ondanks belaste verhuur zolder

Geplaatst 23 januari 2024  |  Accountantsportal

Man en vrouw laten een huis bouwen. Het is de bedoeling dat een aangebouwde zelfstandige kantoorruimte en de zolderverdieping van het huis (met BTW belast) verhuurd zullen worden aan de BV van de man. Voor deze verhuur gaan man en vrouw een maatschap aan. De vraag is of de verhuur van de zolderverdieping een economische […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Arbeidsovereenkomst stopt wegens zwangerschap en ziekte

Geplaatst 18 januari 2024  |  Accountantsportal

Een jongedame gaat aan de slag bij een werkgever op basis van een tijdelijk contract voor zeven maanden. Na ruim vijf maanden krijgt ze bericht dat het contract zeven maanden wordt verlengd met uitzicht op een langdurig dienstverband. Een maand na dit bericht wordt ze zwanger, met helaas chronische complicaties. Ruim een maand voor einde […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Energielijst en Milieulijst 2024

Geplaatst 16 januari 2024  |  Accountantsportal

De overheid ondersteunt energiezuinige en milieu-investeringen van bedrijven financieel met belastingvoordeel uit de regelingen EIA, MIA en Vamil. Bedrijven die investeren in een bedrijfsmiddel op de Energielijst, kunnen via de regeling 40% van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van uw investeringsbedrag. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belangrijkste belastingwijzigingen 2024

Geplaatst 12 januari 2024  |  Accountantsportal

We geven een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan de onbelaste kilometervergoeding, de invoering van twee tarieven in box 2, de verlaging van de maximale lening van de DGA bij de eigen BV, de verlaging van de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling,  en de verhoging van het tarief in box 3. Belastingvrije kilometervergoeding € 0,23 per […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verhuur bovenverdieping eigen woning

Geplaatst 9 januari 2024  |  Accountantsportal

Een particulier verhuurt de eerste verdieping van zijn huis regelmatig enkele dagen via Airbnb. Deze verdieping beschikt over een eigen keuken, badkamer, woon- en slaapkamer en is binnen bereikbaar via een trap met een eigen toegangsdeur. Er is één voordeur. De particulier woont zelf beneden. De woning is niet kadastraal gesplitst. Ook nutsvoorzieningen zijn centraal. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Voldoening natuurlijke verbintenis en erfbelasting

Geplaatst 4 januari 2024  |  Accountantsportal

Een oudere man woont aan het einde van zijn leven alleen op de ouderlijke boerderij en heeft verder geen familie meer. Hij wordt jarenlang verzorgd door een huisvriendin die daarvoor geen beloning ontvangt. Na overlijden van de man blijkt dat hij aan de huisvriendin een legaat van € 50.000 heeft vermaakt. Is dit onbelast vanwege […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Internationale individuele waardeoverdracht pensioen

Geplaatst 2 januari 2024  |  Accountantsportal

In twee arresten heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de Nederlandse overheid in het ongelijk gesteld ten aanzien van de regels voor internationale individuele waardeoverdracht van pensioenen. Hoe reageert de overheid hierop? Hebben deze arresten directe werking voor emigrerende werknemers? De impact De arresten gaan uitsluitend over internationale individuele waardeoverdrachten van pensioenen […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Maximale huurverhoging in 2024

Geplaatst 29 december 2023  |  Accountantsportal

Voor vrijesectorwoningen mag u de huur vanaf 1 januari 2024 met maximaal 5,5% verhogen. In juli 2024 mag ook voor een sociale huurwoning de huur omhoog. Die is soms inkomensafhankelijk. We hebben de regels voor u op een rijtje gezet.  Huurverhoging sociale huurwoning vanaf 1 juli 2024Vanaf 1 juli 2024 mag u als verhuurder de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Nieuwjaarsbijeenkomst en loonheffingen

Geplaatst 26 december 2023  |  Accountantsportal

Als een werkgever een nieuwjaarsbijeenkomst organiseert voor zijn werknemers, kan dat gevolgen hebben voor de loonheffingen. Hierover heeft de Belastingdienst een handreiking gepubliceerd met een praktijkvoorbeeld. Het maakt een groot verschil of de bijeenkomst plaatsvindt op de werkplek of op een externe locatie. UitgangspuntEen werkgever organiseert een nieuwjaarsbijeenkomst voor zijn werknemers. In totaal komen 500 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Motor van de zaak

Geplaatst 21 december 2023  |  Accountantsportal

Stelt de werkgever een motor van de zaak ter beschikking en gebruikt de werknemer deze privé? Dan moet de werkgever de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik bij het loon van de werknemer tellen. Hoe berekent u deze waarde? Hoe zit het met een eventuele eigen bijdrage en met woon-werkverkeer? Om het aantal […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Thuiswerken over de Belgische grens

Geplaatst 19 december 2023  |  Accountantsportal

Een werknemer van een Nederlands bedrijf woont in België en werkt regelmatig thuis. Wanneer vormt de thuiswerkplek dan een zogenaamde vaste inrichting, van waaruit de Nederlandse bedrijf in België winst maakt waarover niet Nederland maar België belasting mag heffen? Over deze vraag, ook in de spiegelbeeldsituatie, hebben België en Nederland een overeenkomst gesloten met daarin […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Te lage verkoopprijs, dus schenking?

Geplaatst 15 december 2023  |  Accountantsportal

Een man verkoopt onroerende zaken aan zijn vrouw, met wie hij onder huwelijkse voorwaarden is gehuwd. Na een onderzoek legt de Belastingdienst aan de vrouw een aanslag schenkbelasting op naar een belaste verkrijging van ruim € 680.000. De onroerende zaken zouden voor een te laag bedrag zijn verkocht, omdat van bodemvervuiling, waarmee bij de prijsbepaling […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ziek op vakantie met toestemming bedrijfsarts

Geplaatst 12 december 2023  |  Accountantsportal

Een senior meettechnicus werknemer heeft zijn vakantie geboekt en afgestemd met de werkgever. Dan wordt hij ziek en gaat hij met toestemming van de bedrijfsarts op vakantie. Mag de werkgever in deze situatie vakantiedagen afboeken van het verlofsaldo? Hierover heeft de hoogste rechter zich onlangs uitgesproken.    Wettelijke regelingDe wet zegt hierover het volgende: Dagen […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bestelauto met opgeplakte zijruiten

Geplaatst 7 december 2023  |  Accountantsportal

De regels over bestelauto’s blijven vragen oproepen. Zo heeft een kennisgroep van de Belastingdienst zich gebogen over de volgende vraag: als de carrosserie aan de binnenkant van ondoorzichtig plaatmateriaal, dat op onverbrekelijke wijze aan de carrosserie wordt verbonden, wordt voorzien om te voldoen aan de blinderingseis, is het dan toegestaan om de zijruiten te laten […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Overdracht pensioenkapitaal emigrerende werknemers

Geplaatst 5 december 2023  |  Accountantsportal

Nederlandse regelgeving rond de waardeoverdracht van pensioenaanspraken van emigrerende werknemers aan een pensioenuitvoerder in een andere lidstaat is in strijd met het EU-recht. Zo heeft het Hof van Justitie van de EU bepaald. Het gaat om de verplichte zekerheidstelling voor de invordering van Nederlandse belasting over de pensioenaanspraak en de voorwaarde dat afkoopmogelijkheden hetzelfde zijn […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

Geplaatst 1 december 2023  |  Accountantsportal

Een zelfstandige projectmanager heeft na enkele jaren met hoge omzetten een slechtere periode. Hij neemt wel deel aan aanbestedingsprocedures, maar deze inspanningen zijn steeds minder succesvol. Omzet blijft uit, terwijl hij wel kosten blijft maken. De Belastingdienst stelt dat geen sprake meer is van een bron van inkomen en weigert kostenaftrek. Overwegingen rechterVast staat dat […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Outplacementkosten onbelast vergoeden

Geplaatst 28 november 2023  |  Accountantsportal

De kosten van outplacement kunt u onbelast vergoeden als sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Hiervoor geldt dan een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst geeft in een handreiking aan wanneer deze van toepassing is. Outplacement is het geheel van diensten en adviezen voor de werknemer om een passende nieuwe werkkring te vinden door het verbeteren […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bedrijfsopvolgingsregeling en uitbreiding belang

Geplaatst 23 november 2023  |  Accountantsportal

Vader heeft certificaten van aandelen in zijn Holding-BV geschonken aan zijn  kinderen. Voor de schenkbelasting is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) toegepast. De holding heeft binnen vijf jaar voor de schenking aandelen in twee dochtervennootschappen bijgekocht. Geldt de BOR ook voor die uitbreiding? Volgens de Belastingdienst is dat niet het geval. Hoe oordeelt de rechter? Oordeel rechtbankDe […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

DGA toch premieplichtig

Geplaatst 21 november 2023  |  Accountantsportal

Via hun personal holding-BV’s hebben twee DGA’s ieder 30 stemrechtloze aandelen in een Holding-BV. De ouders van de DGA’s hebben alle aandelen met stemrecht in de Holding-BV. De vraag is nu of de DGA’s verplicht verzekerd, en dus premieplichtig, zijn voor de werknemersverzekeringen. Volgens de Belastingdienst en de rechtbank, is dat het geval. Hoe oordeelt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Tegenbewijsregeling in box 3?

Geplaatst 17 november 2023  |  Accountantsportal

Op 26 oktober 2023 is een motie aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt een tegenbewijsregeling in box 3 te onderzoeken en de Tweede Kamer hierover binnen twee weken te informeren. Onlangs is hierover een kamerbrief gepubliceerd. Het kabinet heeft de mogelijkheden voor een tegenbewijsregeling binnen box 3 meerdere malen onderzocht en gaat daar mee stoppen. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Wettelijke verhoging over transitievergoeding?

Geplaatst 14 november 2023  |  Accountantsportal

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op de einddatum eindigt de overeenkomst van rechtswege. De werknemer verzoekt de rechter om de werkgever te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding, te vermeerderen met de wettelijke verhoging. Het verzoek tot betaling van de transitievergoeding is tijdig ingediend en is volgens de rechter gegrond. De vergoeding […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Rente familielening te hoog

Geplaatst 9 november 2023  |  Accountantsportal

Een echtpaar koopt een woning voor € 415.000. Eén van de ouders verstrekt daartoe een lening van € 350.000. Het is een niet-hypothecaire annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar, een rentevastperiode van vijf jaar en een rente van 7,3%. De Belastingdienst schrapt een deel van de renteaftrek omdat de rente onzakelijk hoog zou zijn. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vervalt arbeidsovereenkomst bij beëindiging bedrijf?

Geplaatst 7 november 2023  |  Accountantsportal

Werkgever in de vleesverwerkende industrie verzoekt de rechter om de arbeidsovereenkomst met een medewerker te ontbinden vanwege het vervallen van arbeidsplaatsen door de beëindiging van de activiteiten van de onderneming. Heeft de werkgever wel de vrijheid om zijn bedrijf te sluiten? Toetsing staking activiteitenVooropgesteld wordt dat een werkgever in principe de vrijheid heeft om zijn […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingplan 2024 gewijzigd

Geplaatst 3 november 2023  |  Accountantsportal

Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer veel moties en amendementen ingediend. Zo wordt het tarief in Box 3 per 1 januari 2024 niet 34%, maar 36%. Wat zijn andere belangrijke wijzigingen? Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)Als binnen de huidige BOR voorafgaand aan de overdracht een bedrijf gesplitst moet worden in een bedrijf […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

BTW en personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken

Geplaatst 31 oktober 2023  |  Accountantsportal

De btw die u betaalt over uitgaven voor giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen, is niet altijd aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per ontvanger per boekjaar. Zijn uw jaarlijkse uitgaven niet meer dan dit bedrag? Dan mag u de btw hierover aftrekken. Hoe bepaalt u de uitgaven per medewerker?Giften en relatiegeschenken zijn meestal […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Geplaatst 26 oktober 2023  |  Accountantsportal

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Tegelijk voert het kabinet per 1 januari 2024 een nieuwe wet in voor het minimumuurloon.  Wettelijk minimumuurloon […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Alternatief voor aangekondigde bedrijfsopvolgingsregeling?

Geplaatst 24 oktober 2023  |  Accountantsportal

Sommige familiebedrijven kunnen door verwatering van aandelenbezit geen gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), terwijl beleggers er soms onterecht wel gebruik van kunnen maken. Vanwege een motie heeft de regering onderzocht of en hoe de BOR, door het verhogen van de minimale omvang van het bezit, in combinatie met een verruiming van de verwateringsregel, meer […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verduidelijking en rechtsvermoeden ZZP

Geplaatst 20 oktober 2023  |  Accountantsportal

Het kabinet gaat de wetgeving rond ‘werken in dienst van’ verduidelijken. Zo is er een toetsingskader ontwikkeld waarmee bedrijven die iemand willen inhuren en werkenden kunnen bepalen of dat in loondienst of als zelfstandige kan. Ook komt er een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bij een relatief laag uurtarief. Het wetsvoorstel is op 6 oktober 2023 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Reiskostenvergoeding bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Geplaatst 17 oktober 2023  |  Accountantsportal

Een werknemer met een tijdelijk contract krijgt een vergoeding van € 0,30 per kilometer voor dienstreizen. Het verschil met de onbelaste vergoeding  van € 0,21 (2024 voorgesteld: € 0,23) wordt normaliter aan het eind van het jaar belast. Per 1 juli krijgt de werknemer een vast contract aansluitend op het tijdelijke. Leidt dit tot afrekening […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werkgever zet leidinggevende terug in oude functie

Geplaatst 12 oktober 2023  |  Accountantsportal

Een ingenieur met een vast dienstverband wordt gedetacheerd als Lead Engineer bij een bedrijf. Wegens omstandigheden wordt afgesproken dat hij tijdelijk de planning van de tekenkamer en de werkoverleggen met de tekenaars overneemt. Na enkele maanden treedt hij in dienst als Teamleider. Na klachten van collega’s over zijn rol plaatst de werkgever hem na enkele […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Oversluiten eigenwoningschuld naar eigen BV

Geplaatst 10 oktober 2023  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is in 2019 voor de aankoop van zijn huis een schuld aangegaan bij een bank. Op 1 januari 2023 besluit hij deze schuld te herfinancieren bij zijn BV. De schuld blijft daarbij een eigenwoningschuld. Maar telt de schuld nu wel of niet mee voor de beoordeling of de DGA excessief (meer dan […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Versobering bedrijfsopvolgingsregeling geen probleem?

Geplaatst 6 oktober 2023  |  Accountantsportal

Eind juni heeft een wetenschapper in een landelijk dagblad gewezen op de gevaren van versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor familiebedrijven. Hierover zijn Kamervragen gesteld. De Staatssecretaris spreekt in zijn antwoord over aanpassingen en verwacht geen negatieve effecten. Economische waardeHet kabinet deelt de constatering dat familiebedrijven grote toegevoegde economische waarde hebben. Volgens cijfers van het […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Professioneel mountainbiker in loondienst?

Geplaatst 3 oktober 2023  |  Accountantsportal

Een professioneel mountainbiker fietst voor een team op basis van een wieler- en een sponsorcontract. Hij moet deelnemen aan aangewezen wedstrijden en moet bij sponsorevents aanwezig zijn. Hij geeft zijn inkomen aan als winst uit onderneming. De Belastingdienst corrigeert dat naar loon uit dienstbetrekking. Terecht? Gezagsverhouding?Bij de rechter erkennen beide partijen dat de mountainbiker zich […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Back-up van administratie verplicht?

Geplaatst 28 september 2023  |  Accountantsportal

De Belastingdienst stelt bij een ex-firmant van een VOF een boekenonderzoek in. De administratie vertoont forse gebreken. Daarom legt de Belastingdienst een zogenaamde informatiebeschikking op. Daarin wordt vastgesteld welke onderdelen van de administratie niet aan de wettelijke eisen voldoen. De ex-firmant gaat tegen de beschikking in beroep bij de rechter. In de informatiebeschikking heeft de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Hoezo verboden nevenwerkzaamheden?

Geplaatst 26 september 2023  |  Accountantsportal

Een medewerker van een installatiebedrijf heeft in zijn arbeidsovereenkomst een verbod op nevenwerkzaamheden, een concurrentiebeding en een boetebeding. Na het sluiten van deze overeenkomst schrijft hij een eigen onderneming in bij de Kamer van Koophandel. De werkgever ontslaat hem op staande voet en eist € 10.000 boete. De rechter geeft aan dat de werkgever moet […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingplan 2024: stappen voor samenleving en belastingstelsel

Geplaatst 22 september 2023  |  Accountantsportal

Op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het pakket bevat maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Denk aan het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de vastgestelde klimaatdoelen te halen. De extra uitgaven […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Banksaldo ondernemingsvermogen?

Geplaatst 19 september 2023  |  Accountantsportal

Een ondernemer besluit om een bedrag van €250.000 dat op verschillende bankrekeningen staat, niet meer tot zijn privévermogen, maar tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. dat verwerkt hij door in het privévermogen een schuld aan het ondernemingsvermogen te verwerken. De Belastingdienst corrigeert het volledige bedrag. Standpunt ondernemerDe ondernemer stelt dat hij hiervoor mag kiezen.  Hij heeft […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

Geplaatst 14 september 2023  |  Accountantsportal

Een werknemer kan voor zijn dienstbetrekking bij een werkgever (hierna: hoofdwerkgever) ook in dienst zijn bij een andere werkgever (hierna: doorbetaler). De doorbetaler betaalt het loon aan de hoofdwerkgever, die het aan de werknemer betaalt en aangifte loonheffingen doet. Wat zijn de voorwaarden van deze doorbetaaldloonregeling? Voorwaarden Bij gebruik van de doorbetaaldloonregeling hoeft de doorbetaler […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Aftrek scholingsuitgaven onbevoegde docent op leeftijd

Geplaatst 12 september 2023  |  Accountantsportal

Een 73-jarige man geeft na zijn pensionering onbevoegd Duits op een middelbare school. Hij volgt een lerarenopleiding om alsnog bevoegd voor de klas te mogen staan. Daarbij krijgt hij geen studiefinanciering. De Belastingdienst weigert de aftrek van zijn scholingskosten. Terecht? ScholingsuitgavenVolgens de wet zijn scholingsuitgaven de uitgaven die wegens het volgen van een opleiding of […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Niet getekende pensioenovereenkomst toch rechtsgeldig?

Geplaatst 8 september 2023  |  Accountantsportal

Een BV verleent aan haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) pensioenrechten. Kort daarna overlijdt de DGA en gaat de BV weduwenpensioen uitkeren. Op enig moment spreken de weduwe en de BV af dat ze afziet van verdere uitkeringen. De Belastingdienst legt de BV een naheffingsaanslag van ruim € 500.000 op wegens prijsgeven van pensioenrechten. Ten onrechte, volgens de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Veel thuiswerken: BTW woon-werkverkeer toch zakelijk?

Geplaatst 5 september 2023  |  Accountantsportal

Woon-werkverkeer met een ter beschikking gestelde auto geldt voor de BTW als privégebruik. Er is een wettelijke regeling die de aftrek van BTW daarom beperkt. Maar als werknemers thuiswerken en nagenoeg alle afspraken vanuit huis doen, geldt de woning dan niet als werkadres? Is dan de bijtelling privégebruik voor de BTW niet veel te hoog? […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Salarisclaim bij oude werkgever na overgang onderneming

Geplaatst 31 augustus 2023  |  Accountantsportal

Een werkneemster met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 31 december, krijgt van haar werkgever tijdig een aanzegging einde contract. Na afloop van het dienstverband vordert ze van haar werkgever betaling van achterstallig salaris en de wettelijke verhoging. De werkgever geeft niet thuis, omdat hij het bedrijf aan een opvolger heeft overgedragen. Hoe oordeelt de rechter? De […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Personenauto zakelijk of privé?

Geplaatst 29 augustus 2023  |  Accountantsportal

Een keukeninstallateur heeft een zakelijke bus. Nadat keukens zijn geplaatst, moet hij soms nog kleine herstel- of vervangingswerkzaamheden doen. Voor deze servicewerkzaamheden gebruikt hij een Toyota Prius, die hij ook tot zijn bedrijfsvermogen rekent. Volgens de Belastingdienst is echter sprake van privévermogen, omdat het aantal zakelijke kilometers minder is dan 10% van de totale kilometers. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Goedkeuring modelovereenkomsten vrije vervanging vervalt

Geplaatst 25 augustus 2023  |  Accountantsportal

In het Deliveroo-arrest heeft de hoogste rechter geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. De modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, zijn daarom niet langer bruikbaar. De Belastingdienst trekt de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in. Werkt u met zo’n modelovereenkomst, dan hebt u tot 1 januari […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ontslag wegens fraude met vakantie-uren: transitievergoeding?

Geplaatst 22 augustus 2023  |  Accountantsportal

Een controller heeft 96 vakantie-uren wel genoten, maar niet geregistreerd in het verlofsysteem. Daarna heeft hij deze uren laten uitbetalen. De werkgever vindt dit ernstig verwijtbaar, temeer omdat de controller verantwoordelijk is voor toezicht op en naleving van de integriteit binnen de organisatie. De werkgever eist ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van transitievergoeding. Terecht? […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Wanneer is eten en drinken aftrekbaar?

Geplaatst 17 augustus 2023  |  Accountantsportal

Ondernemers stellen regelmatig vragen over de aftrekbaarheid van kosten van eten en drinken. De aftrekbaarheid is voor de omzetbelasting anders geregeld dan voor de inkomstenbelasting. In een handreiking geeft de Belastingdienst een overzicht van de hoofdregels. BTW (Omzetbelasting) De aftrekbaarheid van de BTW is afhankelijk van de situatie. Is het voor eigen gebruik? Is het […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Zieke werknemer aan lot overgelaten

Geplaatst 15 augustus 2023  |  Accountantsportal

Een werknemer van zestig jaar met een lang dienstverband en uitsluitend goede beoordelingen wordt ziek. Hij wil na enkele maanden weer aan de slag, maar krijgt vooralsnog geen passende functies aangeboden. Na een jaar wel, en het gaat ook goed, maar de werkgever laat ondanks volledig herstel de werkuren niet toenemen. Drie jaar na ziekmelding […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Naheffing overdrachtsbelasting: geen eigen woning?

Geplaatst 11 augustus 2023  |  Accountantsportal

Een echtpaar koopt in september 2021 voor € 440.000 een nieuw huis. De sleutel krijgen ze op 7 februari 2022. Uiteraard wordt netjes 2% overdrachtsbelasting betaald. Maar op 1 maart 2022 verkopen ze het huis weer, voor € 528.000. Ze hebben namelijk op 14 januari 2022 een ander huis, hun droomhuis, kunnen kopen, waarvan ze […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vergoeding ziektekosten onbelast?

Geplaatst 8 augustus 2023  |  Accountantsportal

Een werkneemster en haar werkgever sluiten in het kader van de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst. Daarin krijgt ze onder meer een vergoeding van ziektekosten toegekend. Volgens de Belastingdienst is deze belast met loonheffing. De medewerkster denkt daar anders over. Hoe oordeelt de rechter? HoofdregelVolgens de Wet op de loonbelasting 1964 is loon al […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Onderneming zonder inkomen

Geplaatst 3 augustus 2023  |  Accountantsportal

Een ondernemer heeft ruim tien jaar een eenmanszaak in het implementeren van SAP-software en het adviseren daarover. Na een motorongeluk in november worden lopende en nieuwe opdrachten opgezegd. De ondernemer gaat het volgende jaar per 1 juni fulltime in loondienst. In zijn aangifte over dat jaar geeft hij geen winst aan, maar wel niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werknemer weigert passende functies

Geplaatst 1 augustus 2023  |  Accountantsportal

Per 1 januari 2022 vervalt de functie van een medewerker. In oktober 2021 heeft de werkgever bij het UWV een ontslagaanvraag ingediend en de medewerker een vaststellingsovereenkomst aangeboden.  Na toestemming van het UWV wordt het contract opgezegd met de mededeling dat de medewerker geen transitievergoeding krijgt, omdat hij alle aangeboden passende functies heeft geweigerd. De […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Financiële activa bij bedrijfsopvolging vrijgesteld?

Geplaatst 28 juli 2023  |  Accountantsportal

Een onderneemster heeft financiële activa – effecten en banktegoeden –  van meer dan € 1.300.000 in privé. Omdat zij met haar bedrijf investeringsplannen heeft, komen deze financiële activa op de balans van de zaak. Dan overlijdt ze. De erfgename past de bedrijfopvolgingsregeling toe, maar de Belastingdienst weigert deze over de financiële activa. Een aanslag erfbelasting […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vrijwilliger en vergoeding

Geplaatst 25 juli 2023  |  Accountantsportal

Als een organisatie met vrijwilligers werkt, kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn. In dat geval hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Voor het toepassen van de vrijwilligersregeling gelden wel enkele voorwaarden. Vrijwilliger?Iemand is een vrijwilliger als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: De persoon is niet in (fictieve) dienstbetrekking én […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vastgoedtransactie belast

Geplaatst 20 juli 2023  |  Accountantsportal

Een vastgoed-BV heeft een perceel grond. Het is door de gemeente aangewezen als perceel waarop een voorkeursrecht zou worden gevestigd. De gemeente doet enkele jaren later een bod van € 487.300, volgens de directrice-grootaandeelhoudster (DGA) van de BV een schandalig voorstel. Toch koopt de DGA het perceel een jaar later voor € 500.000 van de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Teamuitje en loonheffingen

Geplaatst 18 juli 2023  |  Accountantsportal

De zomer is een mooie periode voor teamuitjes. Maar hoe zit het met de loonheffingen? Of u voor een teamuitje de gerichte vrijstellingen voor reiskosten en maaltijden kunt toepassen, is afhankelijk van het karakter van het teamuitje: overwegend zakelijk, overwegend consumptief, sociaal en maatschappelijk of splitsbaar. We geven enkele voorbeelden. Teamuitje met overwegend zakelijk karakterEen […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

DGA neemt salaris niet op: onzakelijke lening

Geplaatst 14 juli 2023  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een vordering in rekening courant op zijn B.V. van ruim € 156.000. Hij heeft namelijk enkele jaren geen salaris opgenomen. In zijn aangifte inkomstenbelasting boekt hij de ruim € 156.000 af als negatief resultaat uit terbeschikkingstelling. De Belastingdienst corrigeert deze aftrekpost. Hoe oordeelt de rechter? Wettelijk stelselIndien een belastingplichtige een schuldvordering […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Kilometeradministratie achteraf

Geplaatst 11 juli 2023  |  Accountantsportal

Een ondernemer met een eenmanszaak koopt zakelijk een auto. Hij gebruikt de auto ook privé.  Een kilometeradministratie houdt hij niet bij. Toen de Belastingdienst een boekenonderzoek aankondigde, heeft hij alsnog een kilometeradministratie opgesteld. Deze is in overleg enkele malen aangepast aan de agenda en overige bewijsmiddelen. Uiteindelijk moet de rechter oordelen. Bij de rechter komt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Onzakelijk verlies op woning DGA

Geplaatst 6 juli 2023  |  Accountantsportal

Een BV koopt een woning voor € 637.500 en laat deze voor € 375.000 levensloopbestendig maken. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn vrouw gaan deze woning huren. Ruim een jaar later verkoopt de BV het pand aan de DGA voor € 570.000. De boekwaarde is dan afgerond € 964.000. Volgens de Belastingdienst is het boekverlies van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Geplaatst 4 juli 2023  |  Accountantsportal

De compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is gewijzigd. Dat komt door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Inmiddels is bekend wat dit betekent voor de afhandeling van aanvragen. Wat is de compensatie transitievergoeding?Als u uw werknemer ontslaat of zijn contract niet verlengt, dan heeft deze werknemer recht op een transitievergoeding. In sommige situaties […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Forse claim nabetaling overuren

Geplaatst 30 juni 2023  |  Accountantsportal

Een medewerkster claimt bij haar ex-werkgever dat ze in twee jaar 2.150 overuren heeft gemaakt. Ze vordert uitbetaling van deze overuren plus rente en wettelijke verhoging, totaal ruim € 86.000. De werkgever wijst de vordering af en krijgt van de kantonrechter gelijk. Hoe oordeelt de rechter in hoger beroep? Geen opdracht tot overwerkIn de arbeidsovereenkomst […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Subsidie praktijkleren 2022-2023 aanvragen

Geplaatst 27 juni 2023  |  Accountantsportal

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. U kunt tot en met 15 september 2023, 17.00 uur een aanvraag doen voor het schooljaar 2022-2023. De subsidie vraagt u aan […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Achteraf opgemaakte urenadministratie

Geplaatst 22 juni 2023  |  Accountantsportal

Een schoonheidsspecialiste met een eigen salon claimt in haar aangifte inkomstenbelasting zelfstandigen- en startersaftrek. Daarvoor is vereist dat ze aan het urencriterium voldoet. De Belastingdienst schrapt deze aftrekposten omdat de urenadministratie niet specifiek genoeg zou zijn. Hoe oordeelt de rechter? Standpunt schoonheidsspecialisteTer onderbouwing van haar bestede uren heeft de schoonheidsspecialiste een urenstaat, agenda en omzetspecificaties […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Loon meewerkende kinderen

Geplaatst 20 juni 2023  |  Accountantsportal

Als een kind meewerkt in de onderneming van de ouder(s) kan sprake zijn van een echte of een fictieve dienstbetrekking. Voor de fictieve dienstbetrekking mag u onder voorwaarden een vereenvoudigde regeling toepassen. In een handreiking geeft de Belastingdienst hierover uitleg. Echte dienstbetrekkingEen kind dat meewerkt in de onderneming van zijn ouder(s), is in echte dienstbetrekking […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vraag BTW zonnepanelen uit 2022 op tijd terug

Geplaatst 16 juni 2023  |  Accountantsportal

Hebt u in 2022 zonnepanelen gekocht met 21% BTW? Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u die BTW (geheel of gedeeltelijk) terugvragen. Dat kan tot 30 juni 2023. Bent u nog geen ondernemer voor de BTW, dan kunt u het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ naar de Belastingdienst sturen. Dit moet uiterlijk 30 juni 2023 binnen […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Toch geen contract voor onbepaalde tijd?

Geplaatst 13 juni 2023  |  Accountantsportal

Een werkneemster heeft een arbeidsovereenkomst voor twee jaar met daarin de bepaling dat ze daarna bij goed functioneren een contract voor onbepaalde tijd krijgt. Ze vindt dat ze goed functioneert, maar de werkgever wil het contract slechts met een jaar verlengen. De medewerkster eist via de rechter een contract voor onbepaalde tijd.   De rechter beoordeelt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bouw woningen voor verhuur: verlies aftrekbaar?

Geplaatst 8 juni 2023  |  Accountantsportal

Een particulier koopt een braakliggend perceel van de gemeente om daar twee woningen op te laten bouwen, bestemd voor verhuur. Hij krijgt een bouwvergunning, sluit leningen en een ingeschakelde aannemer bouwt de woningen. Eenmaal gereed, worden ze verhuurd voor € 2.500 per maand. De waarde op dat moment ligt ruim € 60.000 onder de gemaakte […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Loon zieke uitzendkracht doorbetalen

Geplaatst 6 juni 2023  |  Accountantsportal

Heeft u als uitzendbureau een zieke uitzendkracht met uitzendbeding? Dan stopt de uitzendovereenkomst niet meer automatisch. U kunt alleen een Ziektewet-uitkering aanvragen, als het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt het inleencontract beëindigt. Wat doet u als een uitzendkracht ziek is?Heeft het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt het inleencontract beëindigd? Zorg er dan voor dat u […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Eigen woning naar box 3?

Geplaatst 2 juni 2023  |  Accountantsportal

Voor de Nederlandse woningmarkt is het beter om de belasting op de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Zo is te lezen in rapporten uit 2021 van zowel De Nederlandse Bank (DNB) als het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hierover zijn onlangs Kamervragen gesteld. Hoe reageert de Staatssecretaris van Financiën? De Staatssecretaris wil een visie […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bijtelling wegens niet sluitende rittenadministratie

Geplaatst 30 mei 2023  |  Accountantsportal

Een holding heeft een auto ter beschikking gesteld aan de DGA, maar geen bijtelling wegens privégebruik toegepast. De DGA moet van de Belastingdienst aantonen dat hij in het betreffende kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden met de auto. Daarin slaagt hij niet. Een flinke fiscale bijtelling volgt. Rechtbank: bijtelling terechtDe rittenadministratie die […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Aanzegging einde contract in contract zelf

Geplaatst 25 mei 2023  |  Accountantsportal

Een medewerkster van een zorgorganisatie heeft een tijdelijk contract, dat met een jaar is verlengd. Na afloop van de verlenging krijgt ze een brief dat het contract is afgelopen en niet wordt verlengd. Ze claimt de wettelijk aanzegvergoeding van een maand loon. De werkgever weigert deze te betalen. Er volgt een procedure. AanzegvergoedingIn de wet […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Inbreng VOF in bestaande BV

Geplaatst 23 mei 2023  |  Accountantsportal

Man en vrouw hebben ieder 50% aandeel in een VOF die bouwmachines verhuurt. Ze hebben ook ieder 50% van de aandelen in een BV. Ze brengen de onderneming van de VOF tegen uitreiking van aandelen in de BV in. Vervolgens doen ze bij de Belastingdienst een verzoek om geruisloze inbreng, dus zonder fiscale afrekening. Dat […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Tien minuten eerder aanwezig: betaalde werktijd?

Geplaatst 19 mei 2023  |  Accountantsportal

Een medewerker van een callcenter moet volgens de planningsregels van zijn werkgever tien minuten voor de start van zijn dienst aanwezig zijn. Volgens de medewerker zijn deze tien minuten werktijd die dus gewoon nabetaald moet worden. Bij de kantonrechter krijgt hij gelijk. De werkgever gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof. Opstarten systemenEen medewerker moet […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Managementovereenkomst: arbeid of opdracht?

Geplaatst 16 mei 2023  |  Accountantsportal

Een bedrijf wordt verkocht, maar wil dat de zittende manager tijdelijk aanblijft. Hij wordt statutair bestuurder en gaat werken op basis van een managementovereenkomst. Na een dispuut over de verkoop wordt hij per direct ontslagen en wordt de overeenkomst opgezegd. De manager eist via de rechter een transitievergoeding en een billijke vergoeding. De vraag in […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

Geplaatst 11 mei 2023  |  Accountantsportal

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met 3,13%. Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 1.995,00 per maand (nu € 1.934,40), € 460,40 per week (nu € 446,40) en € 92,08 per dag (nu € 89,28). Voor werknemers van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verfijningen in box 3

Geplaatst 9 mei 2023  |  Accountantsportal

De invoering van het stelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement wordt uitgesteld van 2026 naar 2027. Wel komen er verfijningen in  de regelgeving voor de periode tot die invoering. Het gaat om aandelen in het vermogen van een VVE, geld op de derdengeldrekening van de notaris en onderlinge vorderingen en schulden. Maar […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vrijstellingen bedrijfsopvolging

Geplaatst 5 mei 2023  |  Accountantsportal

Het kabinet wil de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR en DSR) verbeteren en zo veel mogelijk knelpunten wegnemen. In de voorjaarsnota worden enkele maatregelen aangekondigd die pas eind juni 2023 nader zullen worden toegelicht. Wat zijn de voorstellen? Verlagen vrijstellingspercentage BOR naar 70% boven 1,5 mln euro ondernemingsvermogenDe vrijstelling in de BOR […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vergoeding verhuiskosten vrijgesteld

Geplaatst 2 mei 2023  |  Accountantsportal

Als u verhuiskosten van een werknemer vergoedt, is deze vergoeding soms vrijgesteld. Wanneer deze vrijstelling van toepassing is en wat de voorwaarden zijn, leest u in een handreiking die de Belastingdienst onlangs heeft gepubliceerd. Een vergoeding voor verhuiskosten is alleen gericht vrijgesteld als de werknemer verhuist in verband met zijn dienstbetrekking. De werkgever mag dan […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werknemer mag laadpaal thuis houden

Geplaatst 27 april 2023  |  Accountantsportal

Een werkgever stelt via een leasemaatschappij een elektrische auto ter beschikking. De leasemaatschappij installeert een laadpaal aan de woning van de werknemer en berekent de kosten volledig door aan de werkgever. Is er volgens de kennisgroep van de Belastingdienst sprake van belast loon als de werkgever de laadpaal niet terugeist bij beëindiging van de lease- […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verhuur gastenverblijf eigen woning

Geplaatst 25 april 2023  |  Accountantsportal

Een stel breidt de eigen woning uit met een bijkeuken die toegang biedt tot de hoofdwoning en een gastenverblijf. Het gastenverblijf bestaat uit een kamer met keukenblok en een toilet/doucheruimte. Het gastenverblijf wordt via Airbnb verhuurd aan toeristen. Hoe wordt de huur belast? Standpunten partijenHet stel vindt dat sprake is van Box 3-inkomen, een bijtelling […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Baas betaalt stroom voor auto van de zaak

Geplaatst 21 april 2023  |  Accountantsportal

Werknemers hebben een elektrische auto van de zaak. Bij hun woning heeft de werkgever een laadpaal laten plaatsen. De werknemers betalen de elektriciteitskosten voor het laden van de auto van de zaak via hun eigen (privé)meter aan hun energiemaatschappij. De werkgever vergoedt deze elektriciteitskosten aan de werknemer. Hoe pakt dit fiscaal uit volgens de kennisgroep […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Opladen privéauto aan laadpaal werkgever

Geplaatst 18 april 2023  |  Accountantsportal

Soms mag een werknemer zijn privéauto gratis opladen bij de werkgever. Daar kunnen allerlei fiscale vragen bij worden gesteld: is het loon? Is het vrijgesteld? Heeft het invloed op de reiskostenvergoeding? Binnen de Belastingdienst heeft een kennisgroep antwoorden op deze vragen antwoorden geformuleerd die bedoeld zijn als standpunten.  UitgangspuntDe werkgever wil elektrisch rijden stimuleren. Daarvoor […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Update arbeidsmarktpakket: tijdelijk werk

Geplaatst 13 april 2023  |  Accountantsportal

Er komen nieuwe regels voor tijdelijk werk. Hervorming van de arbeidsmarkt is een van de doelstellingen van het kabinet. In een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer geeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een overzicht van de stand van zaken en gemaakte keuzes. Wat kunnen oproepkrachten, uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract verwachten? […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Update arbeidsmarktpakket: re-integratieverplichtingen werkgevers

Geplaatst 11 april 2023  |  Accountantsportal

Vooral kleine en middelgrote ondernemingen zijn minder wendbaar als één van de werknemers onverhoopt langdurig ziek wordt. Deze werkgevers kunnen nu lang in onzekerheid blijven of en wanneer een zieke werknemer nog terugkeert, waardoor het lastig is een vervanger in (vaste) dienst te nemen. Hervorming van de arbeidsmarkt is een van de doelstellingen van het […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Update arbeidsmarktpakket: zelfstandigen

Geplaatst 7 april 2023  |  Accountantsportal

Er komt een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Hervorming van de arbeidsmarkt is één van de doelstellingen van het kabinet. In een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer geeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een overzicht van de stand van zaken en gemaakte keuzes. Wat kunnen zelfstandige ondernemers verwachten? 1 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ziekmelding: werkgever haalt auto van de zaak op

Geplaatst 4 april 2023  |  Accountantsportal

Een intercedente heeft een contract voor onbepaalde tijd. Ze heeft een auto van de zaak die ze ook privé mag gebruiken. Dan wordt ze ziek. Op de dag van haar ziekmelding laat de werkgever de auto ophalen. Kan dat zomaar? De kantonrechter doet uitspraak.  BruikleenovereenkomstDe werkgever heeft met de intercedente voor de auto van de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Liquide middelen: ondernemingsvermogen of Box 3?

Geplaatst 30 maart 2023  |  Accountantsportal

Een consultant heeft in twee boekjaren tussen de € 600.000 en € 850.000 aan liquide middelen op de balans  van zijn eenmanszaak staan. Zijn winst is ongeveer € 14.500. De Belastingdienst corrigeert de aangiften en verplaatst de liquide middelen grotendeels naar Box 3. De consultant gaat naar de belastingrechter. Duurzame overtollige liquide middelen: hoofdregelsDe vraag […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ontslag statutair directeur

Geplaatst 28 maart 2023  |  Accountantsportal

De statutair directeur van een bedrijf in productie en verduurzaming van fruit, groente en peulvruchten neemt een time-out, nadat klachten over zijn wijze van leidinggeven met de raad van commissarissen zijn besproken. Vervolgens wordt hij ontslagen. Twee jaar tevoren hadden partijen afgesproken het dienstverband vijf jaar te verlengen. De directeur gaat naar de rechter. Ontslag […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Geplaatst 24 maart 2023  |  Accountantsportal

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen. Brieven BelastingdienstIn februari hebben ondernemers […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Korting op producten uit eigen bedrijf

Geplaatst 21 maart 2023  |  Accountantsportal

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden. Gerichte vrijstellingDe gerichte vrijstelling is van toepassing als aan drie voorwaarden is voldaan: De producten zijn […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Wet betaalbare huur

Geplaatst 16 maart 2023  |  Accountantsportal

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ontslag werknemer niet zo bedoeld

Geplaatst 14 maart 2023  |  Accountantsportal

Een werknemer die als Teamleider Bagage op Schiphol werkzaam is, stuurt zijn leidinggevende een uitgebreide mail waaruit frustratie spreekt omdat hij is gepasseerd voor een hogere functie, en die eindigt met: ‘bij deze dien ik mijn ontslag in!’ Klare taal, maar is het een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring, die gericht is op beëindiging van zijn […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

TEK-vergoeding voor MKB aanvragen vanaf dinsdag 21 maart

Geplaatst 10 maart 2023  |  Accountantsportal

MKB-bedrijven waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve MKB-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Schenking aan echtgenote door verkoop tegen te lage prijs

Geplaatst 7 maart 2023  |  Accountantsportal

Een man verkoopt voor € 234.000 onroerende zaken aan zijn vrouw. Ze zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Omdat mevrouw de hypotheek van € 300.000 overneemt, betaalt de man € 66.000 bij. De koopprijs is gebaseerd op een taxatierapport, dat melding maakt van verontreiniging van de grond. Na enkele jaren, ze is inmiddels gescheiden, ontvangt de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Handhavingsmoratorium ook voor inkomstenbelasting?

Geplaatst 2 maart 2023  |  Accountantsportal

Een jongedame werkt in 2020 korte periodes in loondienst voor enkele werkgevers. Vanwege het gelijkheidsbeginsel is zij voor de inkomstenbelasting onderneemster, vindt ze. Voor zzp-ers geldt namelijk een handhavingsmoratorium, ook voor schijn-ondernemers die in werkelijkheid werknemer zijn. Dit moet dan gelijkelijk voor alle werknemers gelden. Een interessante gedachte? Wat vindt de rechter? HandhavingsmoratoriumHet handhavingsmoratorium houdt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

DGA neemt auto van BV over voor te lage prijs

Geplaatst 28 februari 2023  |  Accountantsportal

Een BV koopt een Volvo XC90 die als auto van de zaak wordt gebruikt door de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Na bijna vijf jaar neemt de DGA de auto over voor slechts € 2.624 inclusief BTW. De taxatiewaarde was ruim € 25.000. Het verschil is netjes als dividend verwerkt. Maar wat is nu de maatstaf voor de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast

Geplaatst 24 februari 2023  |  Accountantsportal

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) wordt aangepast. Zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zal de TEK-regeling nog in het eerste kwartaal van 2023 open gaat. RVO legt de laatste hand aan de regeling, die ook nog goedkeuring behoeft van de Europese Commissie (EC). Wat zijn de wijzigingen? VoorwaardenIn de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Parkeerkosten werknemer

Geplaatst 21 februari 2023  |  Accountantsportal

De werkgever kan een parkeergelegenheid aan een werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen? Maakt het daarbij uit of de werknemer met een eigen vervoermiddel reist of met een vervoermiddel van de zaak? En maakt het uit waar de parkeergelegenheid zich bevindt: in of bij de woning van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verjaring vordering op ex-echtgenoot

Geplaatst 16 februari 2023  |  Accountantsportal

Man en vrouw trouwen buiten gemeenschap van goederen. Iedere echtgenoot is verplicht aan de andere echtgenoot te vergoeden hetgeen ten bate van hem aan het vermogen van de andere echtgenoot is onttrokken, gewaardeerd naar de dag van de onttrekking tenzij dit tot onbillijkheid leidt. Na echtscheiding vordert de vrouw van de man ruim € 76.000 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Fiets van de zaak naast reiskostenvergoeding

Geplaatst 14 februari 2023  |  Accountantsportal

De fietsregeling houdt in dat een forfaitaire bijtelling van 7% van de waarde (inclusief BTW) van de fiets geldt als de werkgever mede voor privégebruik een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer. De administratieve lasten lopen fors op als de werkgever naast de fiets ook een (vaste) onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer verstrekt. Dat wordt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Subsidie energiebesparing

Geplaatst 10 februari 2023  |  Accountantsportal

Bent u eigenaar van een koopwoning? En is dit uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). U kunt subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen, aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening, (hybride) warmtepomp en zonneboiler. De voorwaarden zijn verruimd, waardoor meer mensen voor subsidie in aanmerking komen. Nu ook subsidie […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Gebruikelijk loon echtpaar

Geplaatst 7 februari 2023  |  Accountantsportal

Van een ondernemersechtpaar heeft de vrouw alle aandelen in een BV. Man en vrouw zijn in dienst bij deze BV. Ze hebben ieder ook een eenmanszaak. De vrouw heeft een salaris van ongeveer 60% van het wettelijk gebruikelijk loon. Bij de man is dat ongeveer 45%. De Belastingdienst corrigeert de salarissen na een controle van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vergoeding verblijfkosten dienstreizen 2023

Geplaatst 2 februari 2023  |  Accountantsportal

Per 1 januari 2023 zijn de vergoedingsbedragen voor verblijfskosten bij dienstreizen van ambtenaren gewijzigd. De verblijfskostenvergoedingen zijn deels vrijgesteld. U kunt deze bedragen gebruiken voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis. Vergoedt u meer dan deze bedragen, dan kunt u het bovenmatige deel tot het loon van de werknemer […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werkgever schrapt vaste onkostenvergoeding

Geplaatst 31 januari 2023  |  Accountantsportal

Een werkgever verandert de manier waarop een bestaande onkostenvergoeding wordt betaald. Werknemers krijgen niet langer een vaste vergoeding per maand, deels netto en deels bruto, maar een onkostenvergoeding op declaratiebasis. De rechter beantwoordt de vraag of dat mag. Stelling werknemersDe werknemers stellen dat de vaste onkostenvergoeding een arbeidsvoorwaarde is, die de werkgever, zonder daar zwaarwichtige […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

UBO-register blijft dicht

Geplaatst 27 januari 2023  |  Accountantsportal

Na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het UBO-register tijdelijk op slot gegaan. Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën de uitspraak zorgvuldig geanalyseerd. Het rapporteert nu de uitkomsten en de praktische gevolgen van de uitspraak voor het Nederlandse rechtssysteem. Tot het UBO-register moesten oorspronkelijk toegang hebben: bevoegde autoriteiten en […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Concurrentiebeding werkt

Geplaatst 24 januari 2023  |  Accountantsportal

Een bedrijfsmakelaar heeft een vast contract als junior vastgoedconsultant. In het contract is een concurrentiebeding van een jaar voor de regio met boeteclausule opgenomen. Na 1,5 jaar wordt gesproken over toetreding als partner. Als dat niet doorgaat, downloadt hij alle dossiers, neemt ontslag en gaat aan de slag voor een concurrent in dezelfde plaats in […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Urenoverzicht ondernemer geschrapt

Geplaatst 19 januari 2023  |  Accountantsportal

Naast een  dienstverband van 0,6 FTE, drijft iemand een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Als ondernemer is hij lid van enkele raden van toezicht en verricht hij advieswerk. De Belastingdienst schrapt het urenoverzicht op basis waarvan de ondernemer zelfstandigenaftrek heeft geclaimd. De ondernemer gaat in beroep bij de belastingrechter. GeschilpuntIn geschil is of […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Fiscale regelingen bedrijfsopvolging op de schop

Geplaatst 17 januari 2023  |  Accountantsportal

Een bedrijfsoverdracht is een belangrijk moment in het bestaan van een onderneming. En belastingheffing als gevolg van een bedrijfsopvolging kan de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen. Daarom zijn er fiscale regelingen voor de bedrijfsoverdracht. Het CPB heeft geconcludeerd dat deze niet optimaal werken. Het kabinet komt nu met een voorlopig standpunt en een […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Gebruikelijk loon DGA

Geplaatst 13 januari 2023  |  Accountantsportal

In 2023 mag het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet meer slechts 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedragen. U moet het gebruikelijk loon vaststellen op 100% van dat loon. De doelmatigheidsmarge van 25% is vervallen. Wat betekent dit? Een DGA moet in 2023 een loon in aanmerking nemen dat het hoogste […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Hoofdlijnen tegemoetkoming energiekosten MKB

Geplaatst 10 januari 2023  |  Accountantsportal

Het kabinet heeft in oktober 2022 de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. Hoe gaat de regeling er op hoofdlijnen uitzien? Regeling zo snel mogelijk laten ingaanOmdat de TEK-regeling zo snel mogelijk opengesteld moet worden, is gekozen […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Maximale huurverhoging vrije sector

Geplaatst 5 januari 2023  |  Accountantsportal

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector maximeert. Hierdoor is voor komend jaar de gemiddelde loonstijging de bepalende factor voor de huurverhoging in plaats van de inflatie. In 2023 is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op maximaal 4,1%. Zo wil het kabinet huurders […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werken met en als zelfstandige

Geplaatst 3 januari 2023  |  Accountantsportal

Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Het streeft naar kleinere financiële verschillen tussen beide situaties en verduidelijking van de juridische regels rond een dienstverband. Tot slot wordt ingezet op handhaving door de Belastingdienst. Het is de bedoeling om uiterlijk op 1 januari 2025 het […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingwijzigingen 2023

Geplaatst 30 december 2022  |  Accountantsportal

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Belangrijke wijzigingen zijn het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de vliegbelasting. Ook worden enkele regelingen afgeschaft. Arbeid en inkomenHet […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vragen over betaald ouderschapsverlof

Geplaatst 27 december 2022  |  Accountantsportal

Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Veel werkgevers hebben praktische vragen over deze uitkering. Hoe werkt het als een ouder nog maar een halve werkweek betaald ouderschapsverlof kan opnemen? En hoe doe ik een 2e of 3e betaalverzoek zonder de uitkering opnieuw aan te […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Opmerkelijke belastingconstructies

Geplaatst 22 december 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Hiervoor is het ministerie van Financiën een project gestart. Eerst worden de opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. Het ministerie roept alle Nederlanders op om opmerkelijke constructies aan te dragen. Een selectie wordt het voorjaar van 2023 gepresenteerd en vervolgens aangepakt. Opmerkelijke belastingconstructiesEr is sprake van een opmerkelijke belastingconstructie als […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Overuren verplicht uitbetalen?

Geplaatst 20 december 2022  |  Accountantsportal

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak bepaald dat overuren die niet expliciet op verzoek van de werkgever worden gemaakt niet worden vergoed, dus deel uitmaken van het overeengekomen salaris. Maar wat nu als in zo’n situatie de werknemer structureel 25 tot 50 procent meer werkt dan de overeengekomen arbeidsduur. Kan de werkgever dan betaling van overuren […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Voorkom einde jubelton

Geplaatst 16 december 2022  |  Accountantsportal

De eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting (€ 106.671) voor de eigen woning wordt per 1 januari 2023 fors verlaagd en vervalt in 2024. Maar als u snel actie onderneemt, kunt u toch nog optimaal van de vrijstelling gebruikmaken. Van belang is dat u in 2022 een deel van dit bedrag ontvangt en de rest in 2023. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verhoogde vrije ruimte en renteloze lening

Geplaatst 13 december 2022  |  Accountantsportal

Een werkgever kan de verhoogde vrije ruimte in 2023 gebruiken voor het rentevoordeel dat de werknemer heeft bij een renteloze lening van de werkgever. Dit geldt ook als de lening vóór 2023 is aangegaan en voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de lening. Dit is aan de orde geweest bij de behandeling van het Belastingplan 2023. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Geplaatst 8 december 2022  |  Accountantsportal

Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking. Dit geldt ook voor het kerstpakket. Het kerstpakket is loon in natura. De werkgever kan kiezen of hij het kerstpakket behandelt als loon voor de werknemer of dat hij het aanwijst als eindheffingsloon in de werkkostenregeling.  De werkgever kan een kerstpakket dus aanwijzen als eindheffingsloon […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vastgoed in Box 3

Geplaatst 6 december 2022  |  Accountantsportal

In 2023 wordt aangesloten bij de werkelijke vermogensmix. Op alle beleggingen, ook vastgoed, is het forfaitaire rendementspercentage (6,17%) voor overige bezittingen van toepassing. Voor veel verhuurd vastgoed betekent dat een forse belastingverhoging. Onlangs zijn Kamervragen beantwoord over de Overbruggingswet Box 3. Het kabinet bevestigt dat belastingplichtigen met vastgoedbeleggingen door de nieuwe berekeningswijze in veel gevallen […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

UBO-register tijdelijk op slot

Geplaatst 2 december 2022  |  Accountantsportal

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan over het UBO-register. In dat register staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. Het register helpt om criminele activiteiten te voorkomen en bij het opsporen van onder andere fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Maar […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werkgever betaalt werkkleding

Geplaatst 29 november 2022  |  Accountantsportal

Wanneer een werkgever wil dat zijn personeel werkkleding draagt, kan hij de kleding ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken. Misschien wilt u de verwarming wat lager zetten en uw medewerkers warme bedrijfskleding verstrekken. Onder voorwaarden kan dit onbelast. De Belastingdienst heeft de handreiking met voorbeelden over dit onderwerp vernieuwd. Hoofdregel: belast, tenzij in vrije ruimteAls […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Reconstructie rittenadministratie

Geplaatst 24 november 2022  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) krijgt van zijn BV een auto ter beschikking. Hij houdt een rittenadministratie bij. Kort nadat de Belastingdienst een boekenonderzoek heeft aangekondigd, wordt de rittenadministratie uit de auto gestolen. Daarom legt de Belastingdienst een aanslag op met een bijtelling van € 17.125 per jaar. De DGA komt met een reconstructie van de rittenadministratie. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Weer proefprocedures Box 3

Geplaatst 22 november 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet biedt geen op rechtsherstel gerichte compensatie aan de niet-bezwaarmakers tegen aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2017 tot en met 2020. De Belastingdienst verwacht hierover veel procedures, hoewel compensatie volgens de hoogste rechter niet verleend hoeft te worden. Daarom komt het kabinet met een praktische werkwijze. Voorstel kabinetHet kabinet stelt voor om een procedure […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Extra maatregelen voor MKB

Geplaatst 18 november 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). De invulling van dit pakket is afgerond. Het kabinet trekt hiervoor in de jaren 2023 tot en met 2027 elk jaar € 500 miljoen uit. Vanaf 2028 is een jaarbedrag van structureel € 600 miljoen beschikbaar. De verhoging van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Loon over vakantiedagen tijdens ziekte

Geplaatst 15 november 2022  |  Accountantsportal

Hebt u een werknemer, die door ziekte niet werkt, maar wel vakantieverlof opneemt? Dan moet u over het vakantieverlof 100% van het loon betalen en niet het lagere ziekengeldloon (70%). Dat heeft het Hof van Justitie van de EU geoordeeld.  Waar gaat de zaak over? De zaak gaat over een gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker. Hij ontving […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Geen navorderingsaanslag over 10,5 miljoen

Geplaatst 10 november 2022  |  Accountantsportal

Een vader, met de Nederlandse nationaliteit, woonde in Nederland, maar stond sinds 2006 als inwoner ingeschreven in Duitsland en in Dubai. Hij overlijdt in 2015 in Nederland. Zijn zoon doet, daartoe uitgenodigd, geen aangifte erfbelasting omdat vader niet binnenlands belastingplichtig was en niet in Nederland woonde. Dan ontvangt hij een navorderingsaanslag over een vermogen van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werknemer uit Oekraïne?

Geplaatst 8 november 2022  |  Accountantsportal

Neemt u een werknemer uit Oekraïne in dienst? Dan meldt u dit via het werkgeversportaal bij UWV met het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’. De werknemer kan twee werkdagen nadat u de melding heeft gedaan, starten met werken. Per 1 november zijn de formaliteiten veranderd. Geen werkvergunningVoor werknemers uit Oekraïne hoeft […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Keuzevermogen vastgoedbedrijf

Geplaatst 4 november 2022  |  Accountantsportal

In een erfenis vallen de aandelen in een vastgoedconcern met in totaal circa 300 objecten. De erfgenaam claimt toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling. De Belastingdienst wil deze slechts toestaan voor de projectontwikkelingstak en niet voor de verhuurde beleggingspanden. De vraag is welke panden aan de projectontwikkelingstak kunnen worden toegerekend. Verhuurde panden die in redelijkheid aan de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Elektrische fiets met aftrek specifieke zorgkosten

Geplaatst 1 november 2022  |  Accountantsportal

Een dame koopt voor ruim € 8.000 een voor haar op maat gemaakte elektrische fiets. De fiets kan volgens de regeling voor aftrekbare specifieke zorgkosten worden aangemerkt als hulpmiddel. Voor de fiets heeft ze bij de gemeente geen WMO-aanvraag gedaan. De Belastingdienst corrigeert daarom de aftrek. Terecht? Standpunt BelastingdienstVolgens de Belastingdienst had mevrouw een WMO-aanvraag […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Update handreiking fiets van de zaak

Geplaatst 27 oktober 2022  |  Accountantsportal

Voor de fiets die de werkgever voor privégebruik ter beschikking stelt aan de werknemer geldt een bijtelling van 7%. De bijtelling is ook van toepassing op de elektrische fiets en de speed pedelec, maar geldt niet als de werknemer de fiets alleen mag gebruiken voor dienstreizen. De handreiking van de Belastingdienst is aangepast. Als de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Mondelinge aanzegging toch geldig?

Geplaatst 25 oktober 2022  |  Accountantsportal

Een werknemer bij een betonleverancier met een contract voor zes maanden krijgt na bijna vijf maanden van de directeur te horen dat zijn contract niet wordt verlengd. Na afloop van zijn tijdelijke contract heeft hij direct een baan bij een ander bedrijf. Toch claimt hij de wettelijke aanzegvergoeding, omdat de aanzegging niet schriftelijk maar mondeling […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Tegemoetkoming energiekosten MKB

Geplaatst 21 oktober 2022  |  Accountantsportal

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Wat zijn de voorwaarden? VoorwaardenOm in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw onderneming voldoet aan de Europese MKB-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Gebruikelijk loon DGA tijdsevenredig?

Geplaatst 18 oktober 2022  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een bouwtechnisch adviesbureau ontvangt een uitkering van het UWV van bijna € 20.000. Uit zijn BV krijgt hij geen salaris. Een belastingcontrole leidt tot een inkomenscorrectie van het gebruikelijk loon, destijds € 44.000. De DGA heeft in het betreffende jaar maar vier maanden gewerkt. Is het gebruikelijk loon te hoog vastgesteld? […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Minuren corona ten laste van overwerkuren?

Geplaatst 13 oktober 2022  |  Accountantsportal

Vanwege de lockdown tijdens de coronapandemie heeft een werkgever in de slagerijbranche onvoldoende werk voor alle medewerkers. Hij boekt bij een inpakster de daardoor niet-gewerkte uren af op haar opgebouwde tijd-voor-tijd saldo. Ze protesteert en gaat met hulp van de vakbond naar de rechter. CAODe CAO biedt geen ruimte om minuren te registeren en in […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

Geplaatst 11 oktober 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet wil meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. Daarom wordt het beleid over betalingsregelingen van de Belastingdienst per 1 oktober 2022 versoepeld. Zo kan er meer maatwerk worden geboden als de situatie van een ondernemer daar om vraagt. De versoepelingen zijn vooral gericht op de kleinere bedrijven. Twee van de versoepelingen […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Minimumloon stijgt met 10,15 procent

Geplaatst 7 oktober 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Het minimumloon gaat op 1 januari 2023, in tegenstelling tot eerdere plannen, in één keer omhoog met 10,15%. Het kabinet verwacht een overloopeffect, waardoor ook werknemers met een inkomen vlak boven het […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingplannen Prinsjesdag: DGA

Geplaatst 22 september 2022  |  Accountantsportal

Ook voor de DGA zijn er op Prinsjesdag fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd. We geven een hierna overzicht van de maatregelen die gevolgen hebben voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV. Verhogen vennootschapsbelasting (VPB) Bedrijven gaan per 2023 meer vennootschapsbelasting betalen over hun winst. Het lage VPB-tarief over de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Geen bezwaar, rechtsherstel Box 3?

Geplaatst 22 september 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet heeft verschillende scenario’s uitgewerkt voor rechtsherstel aan de niet-bezwaarmakers. Deze variëren van volledig rechtsherstel tot rechtsherstel toegespitst op spaarders met kleinere vermogens in Box 3. Op Prinsjesdag is het kabinetsbesluit hierover gepubliceerd. Wat heeft het kabinet besloten en waarom? Het hanteren van een grens qua vermogen in het rechtsherstel of een maximering van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingplannen Prinsjesdag: ondernemer

Geplaatst 22 september 2022  |  Accountantsportal

Voor de ondernemer (zonder eigen BV) zijn er op Prinsjesdag ook fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd. We geven hierna een overzicht van maatregelen die specifiek van belang zijn voor inkomstenbelasting-ondernemers. Einde fiscale oudedagsreserve (FOR) Ondernemers kunnen nu nog belastingheffing over een deel (9,44%) van hun winst uitstellen door toevoeging […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingplannen Prinsjesdag: algemeen

Geplaatst 22 september 2022  |  Accountantsportal

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd. We geven hierna een overzicht van de maatregelen die de meeste belastingplichtigen aangaan. De maatregelen die met name zijn gericht op ondernemers en DGA’s behandelen we in afzonderlijke artikelen. Hogere onbelaste reiskostenvergoeding Werkgevers mogen hun werknemers meer belastingvrij gaan vergoeden […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Rittenadministratie sluit niet

Geplaatst 20 september 2022  |  Accountantsportal

Een werknemer met een auto van de zaak heeft een verklaring geen privégebruik. De werkgever krijgt van de Belastingdienst het verzoek om een vragenformulier Loonheffingen Geen Privégebruik Auto in te vullen en een rittenregistratie te overleggen. Een praktijkgeval dat uiteindelijk bij de belastingrechter terecht komt. Vragenformulier en nader bewijsIn reactie op het verzoek stuurt de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Investeringsaftrek voor B&B-gedeelte woning

Geplaatst 15 september 2022  |  Accountantsportal

Een echtpaar exploiteert een Bed and Breakfast (B&B). In hun woning hebben ze een apart B&B-gedeelte laten maken met een eigen opgang. Gasten gebruiken daar het ontbijt in een gezamenlijke ruimte met kitchenette. De drie gastenkamers zijn elk voorzien van een koelkast, een douchecabine, wastafel en toilet. De Belastingdienst schrapt de geclaimde investeringsaftrek – bijna […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Onbelaste thuiswerkvergoeding 2023

Geplaatst 13 september 2022  |  Accountantsportal

Hybride werken (combinatie van thuiswerken en werken op locatie) draagt bij aan vermindering van CO2-uitstoot, piekbelasting in het openbaar vervoer, krapte op de huizenmarkt en aan een goede werk-privé balans. Een passende thuiswerkvergoeding voor werknemers helpt hierbij. Maar wat is het effect van de stijgende energieprijzen? Huidige thuiswerkvergoedingIn een rapport van augustus 2021 heeft het […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Versoepeling betalingsregeling belastingschulden corona

Geplaatst 9 september 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet heeft besloten om in bijzondere gevallen de betalingsregeling te versoepelen voor de belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Uiterlijk 20 september 2022 wordt het besluit hierover gepubliceerd in de Staatscourant. Welke versoepelingen komen er, vanaf wanneer kunt u een verzoek indienen en welke voorwaarden zullen ervoor gelden? Welke […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Nieuw Box 3-stelsel pas in 2026

Geplaatst 9 september 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet wil belasting gaan heffen over het werkelijke rendement in Box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren. Het kabinet heeft inmiddels besloten om dit uit te stellen tot 2026. De overbruggingswetgeving volgens de zogenaamde spaarvariant blijft daarom een jaar langer bestaan. Spaarders zullen tijdens de overbruggingsfase […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Opleidingsuren tellen niet allemaal mee

Geplaatst 6 september 2022  |  Accountantsportal

Een zelfstandige voetreflextherapeute volgt twee opleidingen. In het kalenderjaar besteedt zij aan de opleiding voetreflexplus therapeut 451 uren en aan de opleiding medische basiskennis 454 uren.  De opleiding medische basiskennis is een vervolgopleiding van de opleiding tot voetreflexplus therapeut. Volgens de Belastingdienst tellen de opleidingsuren niet mee voor het urencriterium. De rechter komt eraan te […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verlofsoorten bij gezinsuitbreiding

Geplaatst 1 september 2022  |  Accountantsportal

Werknemers die hun gezin uitbreiden kunnen recht hebben op verschillende soorten verlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Het UWV heeft een keuzehulp gepubliceerd voor verlofregelingen die mogelijk zijn volgens deze wet. In deze keuzehulp ziet u op welke soorten verlof de werknemer recht heeft en wat u dan moet regelen. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Gebruikelijk loon werkmaatschappij

Geplaatst 30 augustus 2022  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een holding, die een derde van de aandelen van een werkmaatschappij in de schoonmaakbranche bezit. Bij een boekenonderzoek constateert de Belastingdienst dat de DGA werkzaamheden heeft verricht voor de werkmaatschappij. Hij krijgt een navorderingsaanslag met bijtelling van het gebruikelijk loon, destijds € 44.000. In de uitspraak op bezwaar verlaagt de Belastingdienst […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Kosten auto van de zaak op vakantie

Geplaatst 26 augustus 2022  |  Accountantsportal

Soms kunnen werknemers hun tankpas niet in het buitenland gebruiken. Omdat deze niet wordt geaccepteerd of omdat tanken in het buitenland volgens de werkgever altijd privé is. De kosten van brandstof, tol, parkeren en eventuele reparaties zijn dan voor eigen rekening van de werknemer. Verlagen deze kosten de bijtelling voor privégebruik? De werkgever mag deze […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Directeur aan de kant gezet

Geplaatst 23 augustus 2022  |  Accountantsportal

In februari start een nieuwe algemeen directeur bij een museum. De zittende commercieel directeur, dan ongeveer vier jaar in functie, ervaart een moeizame samenwerking, die er na enkele gesprekken toe leidt dat hij een voorstel ontvangt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter wijst de ontbinding toe zonder toekenning van een billijke vergoeding. Een beroepsprocedure […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Sanering bedrijf en Belastingdienst

Geplaatst 18 augustus 2022  |  Accountantsportal

De coronacrisis heeft aanzienlijke en uitzonderlijke gevolgen gehad voor Nederlandse ondernemers. De Belastingdienst voert daarom een ruimhartig uitstelbeleid. Bovendien zal de Belastingdienst in minnelijke saneringsakkoorden tijdelijk genoegen nemen met een lager uitkeringspercentage. Hiermee wordt de totstandkoming van minnelijke saneringsakkoorden bevorderd. Tijdelijke tegemoetkoming nasleep coronacrisisDe Belastingdienst neemt in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Eerst auto van de zaak, dan dienstbetrekking

Geplaatst 16 augustus 2022  |  Accountantsportal

De huidige arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen voor werving van nieuwe medewerkers. Stel, een werkgever stelt een auto ter beschikking aan een medewerker voordat de dienstbetrekking aanvangt. Bijvoorbeeld omdat de werknemer heeft getekend, maar graag eerst met een auto van de zaak naar zijn geboekte vakantiebestemming wil. Hoe past de werkgever dan de bijtelling toe? […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Wetsvoorstel vermogensbelasting 2024

Geplaatst 12 augustus 2022  |  Accountantsportal

Enkele partijen hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Wet vermogensbelasting 2024. Deze belast het vermogen zelf en in plaats van de fictieve inkomsten uit het vermogen (Box 3). Zo beogen de indieners de huidige problemen met Box 3 op te lossen. Maar er speelt meer. HoofdlijnDe initiatiefnemers stellen een progressieve heffing voor op vermogensbestanddelen die […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Subsidie: Mijn Digitale Zaak

Geplaatst 9 augustus 2022  |  Accountantsportal

Digitalisering kan u helpen om te groeien met uw bedrijf. Veel ondernemers willen wel digitaliseren, maar weten niet goed waar zij moeten beginnen. Of de mogelijkheden die zij zien, zijn te kostbaar. Daarom is er een subsidie voor ondernemers in het MKB met 2 tot 50 werknemers: Mijn Digitale Zaak. De subsidieU kunt advies inwinnen […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Uitkering aanvullend geboorteverlof

Geplaatst 2 augustus 2022  |  Accountantsportal

Is uw partner pas bevallen en heeft u een arbeidsovereenkomst, dan kunt u – ook als DGA of alfahulp – aanvullend geboorteverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt u extra tijd om te wennen aan het nieuwe leven met uw kind. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

TVL Startersregeling sluit 2 augustus 2022

Geplaatst 29 juli 2022  |  Accountantsportal

De Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) sluit 2 augustus 17.00 uur. Hebt u nog geen TVL aangevraagd? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) roept ondernemers die voor de regeling in aanmerking komen, om zich te melden. Tot nu toe hebben minder starters dan verwacht de tegemoetkoming aangevraagd.  De Startersregeling TVL is bestemd voor MKB-ondernemers […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verleng uw modelovereenkomst

Geplaatst 27 juli 2022  |  Accountantsportal

Op belastingdienst.nl staan modelovereenkomsten voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De goedkeuring van veel van deze overeenkomsten is verlopen of verloopt binnenkort. Als de goedkeuring is verlopen hebt u geen zekerheid bij het afsluiten van zo’n overeenkomst. Opdrachtgevers die een overeenkomst willen blijven gebruiken, kunnen verlenging aanvragen. Modelovereenkomst verlopen?Vanaf 2015 kunnen opdrachtgevers en […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt

Geplaatst 26 juli 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet wil een brede aanpassing van de regelgeving rond de arbeidsmarkt en zelfstandigen. In een hoofdlijnenbrief wordt de uitwerking van de maatregelen geschetst. We geven u een selectie uit de thema’s die in deze zeer uitgebreide brief aan bod komen. OproepcontractenOproepcontracten (zoals nulurencontracten en min-maxcontracten) bieden werknemers weinig zekerheid. De onzekerheid binnen het oproepcontract […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingschulden corona soepeler terugbetalen

Geplaatst 21 juli 2022  |  Accountantsportal

In oktober 2022 start de betalingsregeling van de Belastingdienst voor het aflossen van de opgebouwde coronabelastingschuld. Hoofdregel is dat dit in 60 gelijke maandelijkse termijnbedragen gebeurt. Daarbij gaan ongetwijfeld knelpunten spelen. Het Ministerie van Financiën heeft enkele scenario’s uitgewerkt die ondernemers meer ruimte bieden. Scenario I: Vasthouden aan bestaand coronasteunbeleid (geen aanpassingen) Dit scenario houdt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Geplaatst 19 juli 2022  |  Accountantsportal

Met ingang van 1 augustus 2022 gaan er nieuwe regels gelden voor arbeidsvoorwaarden. Er komt een uitbreiding van de informatieverplichting van de werkgever, scholing wordt soms kosteloos en een verbod op nevenwerkzaamheden kan alleen nog met rechtvaardigingsgrond. Ook wordt de positie van werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon versterkt. Wat betekent dit voor u? Uitbreiding van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Box 3: de niet-bezwaarmakers

Geplaatst 15 juli 2022  |  Accountantsportal

Er bestaat volgens de hoogste rechter voor de overheid geen juridische verplichting om ook rechtsherstel te bieden aan belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de Box  3-heffing. Dat heeft iets onrechtvaardigs. Zij betalen immers belasting die in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).  Welke scenario’s ziet […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Hoe zit het met contant geld?

Geplaatst 12 juli 2022  |  Accountantsportal

Contant geld wordt steeds minder gebruikt. Veel mensen hebben vragen over de status en de toekomst van contant geld. Op een website over geldzaken geeft de overheid kort enige uitleg. Hieruit hebben we voor u een selectie gemaakt. Hoeveel contant geld mag ik thuis bewaren?In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Geen zelfstandigenaftrek voor startende onderneemster

Geplaatst 7 juli 2022  |  Accountantsportal

Naast haar parttimebaan start een dame een onderneming in training, coaching en advies. Ze werkt eerst nog 24 uur per week in loondienst, daarna 18 uur. In haar aangifte claimt ze ruim € 9.400 zelfstandigenaftrek en startersaftrek. De Belastingdienst schrapt deze aftrekposten omdat ze niet aan het urencriterium voldoet. UrenadministratieAanvankelijk, omdat ze nog 24 uur […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Rentevoordeel bij personeelslening

Geplaatst 5 juli 2022  |  Accountantsportal

Leent u als werkgever geld aan een werknemer en betaalt de werknemer u minder rente dan een kredietverlener? Dan heeft de werknemer een rentevoordeel. In een nieuwe handreiking geeft de Belastingdienst hier uitleg over. Rentevoordeel soms onbelastVoor een personeelslening voor een (elektrische) fiets of een elektrische scooter geldt een nihilwaardering voor het rentevoordeel. Dit geldt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Levering verhuurd vastgoed vrij van BTW?

Geplaatst 1 juli 2022  |  Accountantsportal

Een projectontwikkelaar verbouwt een kantoorpand tot 77 appartementen en gaat deze direct vrijgesteld van BTW verhuren. De BTW op de stichtingskosten is daarom grotendeels niet aftrekbaar. Na enkele maanden wordt het pand met winst verkocht aan een belegger. De vraag is of deze overdracht belast is met BTW of niet. Algemeenheid van goederenAls sprake is […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Camping en woon-werkverkeer

Geplaatst 28 juni 2022  |  Accountantsportal

Een werknemer verblijft tijdens de zomervakantie 3 maanden op een camping, niet gelegen in zijn woonplaats. Hij reist dagelijks met de auto vanaf de camping naar zijn werkplek. Is dit aan te merken als woon-werkverkeer? De Belastingdienst heeft hierover een Handreiking gepubliceerd. Woon-werkverkeer is het reizen tussen de woning of verblijfplaats en de arbeidsplaats. De […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Wegens coronacrisis post Belastingdienst niet gelezen

Geplaatst 23 juni 2022  |  Accountantsportal

Een BV heeft voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 niet betaald. Naast de aanslagen zijn per post herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verstuurd, met de betekeningskosten, € 12.677. De DGA stelt dat zijn financial controller wegens de coronamaatregelen de post op kantoor niet heeft gezien. Hij maakt bezwaar tegen de kosten. Standpunt DGADe DGA stelt dat het niet […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Barbecue werkgever en loonheffingen

Geplaatst 21 juni 2022  |  Accountantsportal

Als een werkgever voor zijn werknemers een barbecue organiseert, kan dat gevolgen hebben voor de loonheffingen. In een Handreiking werkt de Belastingdienst twee voorbeelden uit: de barbecue op de werkplek en de barbecue op een externe locatie. Een werkgever organiseert een barbecue voor zijn werknemers. De partners van de werknemers zijn ook uitgenodigd. In totaal […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Rapport fiscale regelingen bedrijfsopvolging

Geplaatst 17 juni 2022  |  Accountantsportal

Het CPB heeft op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën een evaluatie uitgevoerd van de fiscale regelingen rondom bedrijfsopvolging. Het gaat om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregelingen (DSR). De BOR voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van de schenk- en erfbelasting en de DSR schuiven de heffing […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werkgever vergoedt laadpaal bij woning werknemer

Geplaatst 14 juni 2022  |  Accountantsportal

De kosten van een laadpaal bij de woning van de werknemer vallen onder de bijtelling als de werkgever een auto ter beschikking heeft gesteld.  Voor een werknemer met een eigen auto mag de werkgever maximaal € 0,19 (2023: € 0,21) per zakelijke kilometer onbelast vergoeden. Dit is inclusief de kosten voor de laadpaal. Auto bij […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bijtelling twee auto's van eigen BV

Geplaatst 9 juni 2022  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft in 2014 tijdelijk de beschikking over twee auto’s van zijn BV. Alleen over de eerste auto zijn loonheffingen vanwege het privégebruik ingehouden en afgedragen. De Belastingdienst telt privégebruik van de tweede auto bij. Volgens de DGA kan slechts voor één auto een bijtelling worden toegepast, nu hij alleen is en één […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Voormalig bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Geplaatst 7 juni 2022  |  Accountantsportal

Een ondernemer was het eerste kwartaal 2016 vennoot met onbeperkte bevoegdheid in een vennootschap onder firma (VOF). In oktober 2016 heeft hij zich bij de Kamer van Koophandel laten uitschrijven als vennoot. In 2018 ontvangt de VOF een naheffingsaanslag omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2016 van bijna € 60.000 en ruim € 4.000 rente […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Fiscale maatregelen voorjaarsnota 2022

Geplaatst 3 juni 2022  |  Accountantsportal

De Voorjaarsnota bevat een update van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023 en verder. Voorgesteld wordt om de fiscale lasten met name rond box 2 en box 3 te verzwaren. Wat zijn de plannen en wanneer gaan de nieuwe regels gelden? Vennootschapsbelasting: verlagen schijfgrens naar € 200.000De schijfgrens wordt vanaf 2023 verlaagd van € […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Boeterente betaald aan eigen BV niet aftrekbaar

Geplaatst 31 mei 2022  |  Accountantsportal

Een BV heeft aan de directeur groot aandeelhouder (DGA) een lening verstrekt voor de financiering van zijn eigen woning. Hij lost tussentijds een deel af, en betaalt conform de leningsovereenkomst ruim € 34.000 boeterente aan zijn BV. De Belastingdienst schrapt de aftrek van de boeterente in de aangifte inkomstenbelasting. Terecht? Beoordeling door de rechterBoeterente is […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Per 28 mei 2022 nieuwe regels online verkoop

Geplaatst 26 mei 2022  |  Accountantsportal

Webwinkels en online platforms moeten de klant beschermen. Vanaf 28 mei 2022 gelden daar strengere regels voor. Zo moet het duidelijk zijn wat u online verkoopt, wat de prijs is en welke leveringstermijn van toepassing is. De Kamer van Koophandel (KVK) stelt een checklist beschikbaar waar u kunt controleren aan welke wetten en regels uw […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Fiscaal ondernemer met een opdrachtgever

Geplaatst 24 mei 2022  |  Accountantsportal

Een man is een klussenbedrijf gestart. In het eerste jaar van zijn onderneming heeft hij slechts één opdrachtgever aan wie hij ruim € 37.000 factureert. Gemiddeld komt er daarna elk jaar wel een opdrachtgever bij. De vraag is of in het startjaar sprake was van fiscaal ondernemerschap met de daaraan verbonden voordelen. De Belastingdienst vindt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Geen bezwaar, geen rechtsherstel box 3

Geplaatst 20 mei 2022  |  Accountantsportal

Een belastingplichtige die voor box 3 niet viel onder de massaalbezwaarprocedure en van wie de aanslag inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 onherroepelijk vaststaat, heeft geen recht op rechtsherstel. In dat geval bestaat ook geen recht op ambtshalve vermindering van de aanslag. Dat heeft de Hoge Raad op 20 mei 2022 geoordeeld. Bezwaren te […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

Geplaatst 20 mei 2022  |  Accountantsportal

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Wat betekent dit per 1 juli 2022? Bepaling aanpassingspercentageHet aanpassingspercentage is volgens de wettelijke regeling als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de contractloonontwikkeling in 2022 zoals […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werknemer op non-actief, leaseauto inleveren?

Geplaatst 17 mei 2022  |  Accountantsportal

Een werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd met een leaseauto voor zakelijk en privé gebruik. Op de mededeling dat het contract niet wordt verlengd, reageert de werknemer zeer fel. Hij wordt per direct op non-actief gesteld en moet zijn leaseauto inleveren. Bij de rechter claimt hij de kosten van vervangend vervoer tot de einddatum […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Eten op locatie aftrekbaar voor zelfstandige?

Geplaatst 12 mei 2022  |  Accountantsportal

Een consultant doet opdrachten buiten zijn woonplaats die enkele maanden in beslag nemen. Hij overnacht door de week in de buurt van de locatie van de opdracht. De verblijfkosten zijn aftrekbaar. Maar eten en drinken doet hij daar uiteraard ook. De kosten daarvan wenst hij als zakelijk kosten in aftrek te brengen. De Belastingdienst corrigeert […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ontslag op staande voet door werknemer: vergoedingsplicht

Geplaatst 10 mei 2022  |  Accountantsportal

Een koerier neemt met onmiddellijke ingang ontslag bij zijn werkgever. Dit maakt hij via WhatsApp kenbaar. Diezelfde dag reageert de werkgever daarop via WhatsApp. De werkgever acht zichzelf benadeeld en vordert via de rechter een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Rechtsgeldigheid ontslag op staande voetDoor een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst plotseling en met […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Planning rechtsherstel Box 3

Geplaatst 6 mei 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel voor de massaal bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 en voor alle belastingplichtigen van wie de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond (dat zijn onder meer alle belastingplichtigen over de jaren 2021-2022) in gang te zetten volgens de forfaitaire spaarvariant. Wat betekent dit en wat is de planning, ook voor […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Kleine attenties onbelast?

Geplaatst 3 mei 2022  |  Accountantsportal

Als u als werkgever een geschenk geeft dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. In een onlangs bijgewerkte handreiking geeft de Belastingdienst een uitwerking en voorbeelden.  Loon is volgens de wet alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Maar het kan zijn dat […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Hoezo passend werk?

Geplaatst 28 april 2022  |  Accountantsportal

Als werkgever kunt u een zieke werknemer vragen om passende arbeid te doen. Hoe weten u en de werknemer wat passend is? En is de werknemer verplicht om de aangeboden passende arbeid te verrichten? Een praktijkgeval uit recente rechtspraak geeft inzicht. PraktijkgevalEen vrachtwagenchauffeur meldt zich ziek. De bedrijfsarts geeft in zijn re-integratieadvies aan dat de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Box 3 in 2025

Geplaatst 26 april 2022  |  Accountantsportal

Het kabinet wil vanaf 2025 belasting gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Het wordt een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed). Een […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Box 3: rechtsherstel, 2023 en 2024

Geplaatst 22 april 2022  |  Accountantsportal

Hoe gaat rechtsherstel plaatsvinden aan mensen die belasting hebben betaald over vermogen in box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022? Het kabinet komt met een nieuwe berekening waarbij het werkelijk rendement zo dicht mogelijk wordt benaderd. Hiervoor zijn twee varianten uitgewerkt. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt tijdelijke wetgeving langs dezelfde lijnen voorbereid. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Aftrek BTW woning, dak of overkapping met zonnepanelen?

Geplaatst 19 april 2022  |  Accountantsportal

Een particulier laat een huis bouwen met niet-geïntegreerde zonnepanelen op het dak en op een overkapping. De zonnepanelen hebben zelf geen functie als dakbedekking. De particulier vraagt BTW terug over de (aanleg van de) zonnepanelen, 50% van het dak en de overkapping. De Belastingdienst kent alleen aftrek toe over de (aanleg van de) zonnepanelen zelf. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Aanzegging einde contract via e-mail

Geplaatst 14 april 2022  |  Accountantsportal

Een medewerkster had een jaarcontract dat eindigde op 30 september 2021. In april 2021 werd ze ziek en vervolgens heeft ze niet meer gewerkt. Op 25 augustus 2021 is haar in een videogesprek medegedeeld dat het contract niet zou worden verlengd. Op 27 augustus 2021 krijgt ze een nette mail met wat haar te wachten […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Zakelijke fiets en investeringsaftrek

Geplaatst 12 april 2022  |  Accountantsportal

Als u een fiets van de zaak ook privé mag gebruiken, geldt een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. De DGA en de zelfstandige ondernemer kunnen de kosten van de fiets in hun BV of onderneming in aftrek brengen. Soms zelfs meer dan de kosten. Voor welke fietsen krijgt u in 2022 investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek?  […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Overzicht belastingschulden corona

Geplaatst 8 april 2022  |  Accountantsportal

Hebt u een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona? De Belastingdienst stuurt u in de loop van april 2022 een eerste informatieve brief met een overzicht van de openstaande schuld. Dat is een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Voorlopig overzichtOm technische redenen is het helaas niet mogelijk een […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Jonge ondernemer zelfstandig?

Geplaatst 5 april 2022  |  Accountantsportal

Af en toe ziet u jonge ondernemers van 16-17 jaar professionele websites of apps bouwen of een webshop runnen. Hoe zit dat eigenlijk juridisch? Kunnen ze een eigen zakelijke bankrekening openen en zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel? In principe niet. Daarvoor is eerst een gang naar de rechter nodig. Verzoek om handlichtingDe jonge […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Uitkering betaald ouderschapsverlof

Geplaatst 31 maart 2022  |  Accountantsportal

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de in de Wet betaald ouderschapsverlof geregelde uitkering van 50% wordt verhoogd naar 70%. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Afgezonderd particulier vermogen

Geplaatst 29 maart 2022  |  Accountantsportal

Een dame draagt haar woning over aan een stichting, waarna ze de woning gaat huren. Haar broer is voorzitter en secretaris van de stichting, zijn zoon is de penningmeester. Omdat de dame regelmatig in een zorginstelling verblijft, wordt de woning af en toe tijdelijk aan studenten verhuurd. De vraag is, of nog sprake is van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Geplaatst 25 maart 2022  |  Accountantsportal

Ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt kunnen sinds maart 2020 op een laagdrempelige wijze uitstel van betaling van hun nieuw opkomende belastingverplichtingen krijgen. Deze uitstelmogelijkheid loopt af op 1 april 2022. De opgebouwde belastingschuld mag in vijf jaar worden afgelost met ingang van 1 oktober 2022. Tot en met 31 maart 2022 kunt u […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Dienstwoning, huisvesting en inwoning

Geplaatst 22 maart 2022  |  Accountantsportal

Als u een woonruimte ter beschikking stelt aan een werknemer, kan een nihilwaardering van toepassing zijn. Hiervoor gelden voorwaarden. Voldoet de werkgever niet aan de voorwaarden, dan moet de werkgever een bedrag bij het loon tellen. De hoogte van deze bijtelling is afhankelijk van de situatie. Situatie 1: Huisvesting en inwoning in het kader van […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vrijstelling erfbelasting werkneemster?

Geplaatst 17 maart 2022  |  Accountantsportal

Een dame heeft gedurende 15 jaar, tot zijn overlijden, een alleenstaande oudere man verzorgd. Daarvoor kreeg ze geen vergoeding. Van een affectieve relatie was geen sprake. Na zijn overlijden ontvangt ze op basis van zijn testament een legaat van € 50.000. Ze doet voor het gehele bedrag een beroep op de werknemersvrijstelling.  De Belastingdienst past […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bijtelling privégebruik auto na 60 maanden

Geplaatst 15 maart 2022  |  Accountantsportal

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging, geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet nogmaals voor 60 maanden. We kijken naar auto’s […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Geplaatst 11 maart 2022  |  Accountantsportal

Iedereen tussen 18 en 40 jaar kan eenmaal in zijn leven een beroep doen op een verhoogde vrijstelling schenkbelasting van per schenker maximaal € 106.671 (bedrag 2022) bij een schenking voor een eigen woning. De regering wil de vrijstelling afschaffen. Dat kan vanwege automatisering pas per 1 januari 2024. Een verlaging per 1 januari 2023 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Terug naar het werk: carpoolen?

Geplaatst 8 maart 2022  |  Accountantsportal

Nu het thuiswerkadvies is vervallen, zullen medewerkers weer vaker naar uw bedrijf komen. Mag u eigenlijk een onbelaste reiskostenvergoeding geven als werknemers met elkaar meerijden naar het werk? En wanneer is sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’? Als de werkgever het vervoer organiseert en ter beschikking stelt aan werknemers is sprake van ‘vervoer vanwege de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?

Geplaatst 3 maart 2022  |  Accountantsportal

De overheid gaat de komende jaren werk maken van de energietransitie. Nieuwe eisen in verband met verduurzaming kunnen er toe leiden dat veel bestaande kantoren, fabrieken, machines en voertuigen versneld in waarde dalen. Over de fiscale aspecten zijn onlangs Kamervragen beantwoord. We geven een samenvatting. Hoe wordt fiscaal omgegaan met een sterke daling van de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigd

Geplaatst 1 maart 2022  |  Accountantsportal

Vanaf 1 januari 2022 geldt geen gerichte vrijstelling meer voor alle arbovoorzieningen. De gerichte vrijstelling geldt alleen nog voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Welke voorzieningen kunt u nog wel, en welke niet meer, belastingvrij verstrekken? Vóór 2022 gold de voorwaarde dat de arbovoorziening voortvloeide uit het arbobeleid van de werkgever. In een arbobeleid […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Dienstbetrekking minderheidsaandeelhouder?

Geplaatst 25 februari 2022  |  Accountantsportal

Een BV (hierna: BV X) heeft vier holdings als aandeelhouders. Twee holdings, met elk 24% van de aandelen, voeren de directie van BV X op basis van een managementovereenkomst. Elke holding heeft een directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een arbeidsovereenkomst. De Belastingdienst legt na een controle naheffingsaanslagen loonheffing op, omdat de DGA’s bij BV X in dienstbetrekking […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Geplaatst 22 februari 2022  |  Accountantsportal

Een werkgever verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. Er is namelijk sprake van een verstoorde arbeidsverhouding en herplaatsing is niet meer mogelijk. Daarbij valt zowel de werkgever als de werknemer geen verwijt te maken. De werknemer zit echter ziek thuis. Standpunt werknemerDe werknemer verzet zich tegen inwilliging van het verzoek, maar […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Aangaan huwelijkse voorwaarden: schenking?

Geplaatst 17 februari 2022  |  Accountantsportal

Een dame is met haar ernstig zieke man huwelijkse voorwaarden aangegaan, met als gevolg dat uiteindelijk niet 50% maar 90% van het gezamenlijke vermogen aan haar toekwam. Kort daarna is haar man overleden. Volgens de Belastingdienst moet ze toch over 50% in plaats van 10% erfbelasting betalen.   Standpunt BelastingdienstAangezien de huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Oproepkracht eist achterstallig loon

Geplaatst 15 februari 2022  |  Accountantsportal

Een chauffeur start op 6 december 2020 als oproepkracht bij een werkgever. Van 7 tot 16 december 2020 heeft hij 61,15 uur gewerkt, maar hij heeft tot eind 2021 door omstandigheden geen salaris ontvangen. Bij de rechter claimt hij achterstallig salaris, 50% wettelijk verhoging, wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten. Standpunt werkgeverDe vordering wegens achterstallig […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Voortgang rechtsherstel vermogensheffing

Geplaatst 11 februari 2022  |  Accountantsportal

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de met ingang van 1 januari 2017 geldende vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting (box 3) onrechtmatig is. Inmiddels heeft de Belastingdienst de massale bezwaarprocedures tegen box 3 collectief gegrond verklaard. Wat de gevolgen hiervan zijn voor individuele aanslagen is nog onduidelijk. Er zijn 84 kamervragen beantwoord […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Terugbetaling kapitaal of afkoop pensioen?

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft alle aandelen in een pensioen-BV die in eigen beheer zijn inmiddels ingegane pensioenregeling uitvoert. De BV heeft een negatief vermogen en een pensioenvoorziening van € 403.000. Naast beleggingen heeft de BV vorderingen op de DGA van € 242.000. Besloten wordt het aandelenkapitaal met € 233.00 af te stempelen en dat bedrag […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Meer coronasteun na directe lockdown

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

Het kabinet heeft op 18 december 2021 een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal. Zo […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Kerstpakket en borrel via drive-through

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

Een werkgever organiseert met kerst vanwege de coronamaatregelen een zogenaamde drive-through voor zijn medewerkers, hun partners en kinderen. Alle deelnemers ontvangen een hapje en een drankje. De werknemers ontvangen daarnaast een kerstpakket. Wat de gevolgen zijn voor de loonheffingen is afhankelijk van de locatie. We werken dit uit aan de hand van twee voorbeelden. In […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Belastingvrij schenken met verhoogde vrijstelling

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

In 2021 is de algemene vrijstelling voor de schenkbelasting tijdelijk verhoogd met € 1.000. U kunt nog van deze verhoging profiteren als u uiterlijk op 31 december 2021 een schenking doet. Het bedrag dat u belastingvrij aan een ander mag schenken is in 2021 tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOWWerkgevers kunnen ook voor de maanden januari, […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Familielening niet in aangifte

Geplaatst 28 december 2021  |  Accountantsportal

Een dochter leent van haar vader een fors bedrag voor de aanschaf van een eigen woning. In haar aangifte inkomstenbelasting neemt zij de lening niet op. De Belastingdienst legt de aanslag conform aangifte op. Dan dient de dochter een herziene aangifte in, met daarin alsnog de vergeten rente en de verplichte gegevens over de lening […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Sinterklaasfeest en loonheffing

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Wilde u, voordat de nieuwe coronaregels bekend werden, als werkgever een Sinterklaasfeest organiseren voor uw werknemers, hun partners en kinderen ? En wilt u nu toch nog weten hoe dit uit zou pakken voor de loonheffingen? Het maakt verschil of het feest op uw bedrijfslocatie of elders plaatsvindt. In een handreiking werkt de Belastingdienst twee […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Eetcafé stopt: doorbetaling loon?

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Op 5 augustus start een nieuwe medewerkster bij een eetcafé op basis van een jaarcontract dat niet tussentijds kan worden opgezegd. In januari 2021 krijgt ze bericht dat het eetcafé vanwege de corona-pandemie per eind januari gaat sluiten. Ze hoeft ingaande februari niet meer te komen. De werkgever betaalt door tot april 2021. De medewerkster […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. TVL Q4 2021 is nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. De regeling TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers weer uit

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Vanwege de strengere coronamaatregelen breidt het kabinet het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde. NOWOndernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Werkgever betaalt loon te laat

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Werknemers van een bedrijf klagen erover dat de werkgever het salaris sinds januari 2020  stelselmatig twee dagen te laat betaalt. Een werknemer met een salaris van € 2.293,18 per vier weken start via de vakbond een procedure om tijdige betaling af te dwingen. Hij claimt de wettelijke verhoging, berekend op € 3.439,77, over zijn totale […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Gebruikelijk loon directeur bouwconcern

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Een holding van een bouwconcern kreeg een naheffingsaanslag loonheffing ter correctie van het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met ruim € 100.000. Volgens de Belastingdienst stond het loon van de DGA (€ 122.500) niet in verhouding tot de gefactureerde managementvergoeding van € 260.500. De holding start een procedure. In de naheffingsaanslag is het loon (€ […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Steun na nieuwe coronamaatregelen

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de coronamaatregelen die sinds 13 november gelden. Het kabinet vervangt de regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bijtelling DGA in autobranche

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Bij een belastingcontrole bij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) met bedrijven in de autobranche komt de bijtelling wegens privégebruik auto aan de orde. De Belastingdienst telt over de gecontroleerde jaren privégebruik bij van een auto met een catalogusprijs van € 100.000. Volgens de DGA rijdt hij echter nooit zelf. Hij laat zich rijden door zijn echtgenote in […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ontslag tijdens opleiding

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Een medewerker is op 4 januari 2021 in dienst getreden als metrobestuurder op basis van een jaarcontract. Verder is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden beëindigd als de werknemer na de opleidingsperiode niet voldoet aan de functie-eisen. Op 8 maart  krijgt hij een brief: het contract stopt per 1 mei omdat hij niet aan […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Box 2-claim blijft na emigratie en remigratie

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) emigreert naar het Verenigd Koninkrijk, twee jaar later naar België en na zestien jaar keert hij terug naar Nederland. Als de DGA in België woont, verhuist de feitelijke leiding van de BV naar Curaçao. Tegelijk met de DGA verhuist deze weer terug naar Nederland. Lukt het om op deze manier een deel […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Negatief verlofsaldo bij tijdelijk contract

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Een autopoetser werkt op basis van een jaarcontract en een 40-urige werkweek. Meer en minder gewerkte uren worden wekelijks verrekend met het vakantieverlofsaldo. Er ontstaat een negatief saldo van 15 dagen. Twee weken voor einde contract deelt de werkgever mee dat het contract niet wordt verlengd. Hij houdt het negatieve verlofsaldo in op de eindafrekening. […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Ondernemer verstrekt lening: verlies aftrekbaar?

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Een VOF hield zich bezig met grondverzet en agrarische loonwerkzaamheden. Een zakenrelatie, actief in LED-verlichting klopt bij de VOF aan voor werkkapitaal. Door de crisis is de LED-markt ingestort, maar hij verwacht sterke groei. De VOF verstrekt twee zakelijke leningen van in totaal € 250.000. Helaas gaat de zakenrelatie failliet. Is het verlies op de […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) die op 2 augustus 2022 ingaat. Wat betekent dit voor u als werkgever? Betaald ouderschapsverlofOuders hebben op dit moment recht op ouderschapsverlof tot hun kind 8 jaar oud is. Dit is een verlof van maximaal 26 […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Verlies lening overnemer aftrekbaar?

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Vader had een dealerschap van Renault bedrijfswagens. Hij heeft zijn bedrijf inclusief pand overgedragen aan zijn dochter en schoonzoon, die het in BV-vorm hebben voortgezet. De overname is deels gefinancierd bij een bank (€ 550.000) en deels bij vader (€ 350.000 achtergesteld). Als het dealerschap vervalt, gaat de BV failliet. Is het verlies van vader […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2021

Geplaatst 7 december 2021  |  Accountantsportal

Vanaf 1 oktober 2021 moet een ondernemer die voorheen uitstel van betaling in verband met de coronacrisis heeft gekregen, nieuwe fiscale betalingsverplichtingen weer gewoon voldoen. Als dat niet tijdig lukt, loopt hij dan het risico dat hij uiterlijk op 1 oktober 2022 zijn gehele corona-belastingschuld versneld moet terugbetalen? Over deze kwestie zijn Kamervragen gesteld en […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Toezicht arbeidsrelaties zzp-ers

Geplaatst 26 november 2020  |  Accountantsportal

Elk halfjaar stuurt het kabinet de Tweede Kamer een update over de voorgenomen maatregelen rond het werken als zelfstandige. Er is mede vanwege de coronacrisis sprake van een aangepast tijdpad. Zo start de beoogde pilot met de webmodule pas in januari 2021. Deze gaat minimaal zes maanden duren. Wat zijn de gevolgen voor controle en […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Bedoeling contract ZZP-er irrelevant

Geplaatst 26 november 2020  |  Accountantsportal

Werkt u als zelfstandige of huurt u zelfstandigen in? Dan weet u dat de juridische en fiscale beoordeling van het verschil tussen zelfstandigheid en arbeidsovereenkomst belangrijk is en gecompliceerd ligt. De hoogste rechter heeft onlangs in een uitspraak een nieuw geluid over deze beoordeling laten horen, met mogelijk grote gevolgen. De zaakHet ging om een […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

NOW 3 aanvragen

Geplaatst 26 november 2020  |  Accountantsportal

Van 16 november tot en met 13 december 2020 kunt u als werkgever de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3) aanvragen. Voor het aanvragen van NOW 3 maakt het niet uit of u ook NOW 1 of NOW 2 hebt aangevraagd of ontvangen. Het gaat bij NOW 3 om omzetverlies in de periode oktober […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Rekening-courant eigen BV wordt onzakelijk

Geplaatst 26 november 2020  |  Accountantsportal

Een kapper drijft een kapperszaak in een VOF met zijn echtgenote. Daarnaast heeft hij een BV met een nieuwe winkelformule gericht op verkoop van haarverzorgingsproducten. De VOF en de BV sluiten een rekening courantovereenkomst. Na enige jaren verkoopt de BV de winkelformule met verlies. De VOF heeft dan € 158.000 tegoed van de BV. Daarvan […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Tegemoetkoming vaste lasten MKB-breed

Geplaatst 26 november 2020  |  Accountantsportal

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen hiermee opnieuw een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. Welke aanpassingen gelden voor het vierde kwartaal van 2020? VerbredingAlle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies die ook aan de andere voorwaarden voldoen, krijgen toegang tot de TVL. […]

Meer info

Geschreven door Inzicht

Nieuwe seminaaktslak in Nederland, die bij lange na niet in zijn huisje past

Geplaatst 25 november 2020  |  Inzicht

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic […]

Meer info

Geschreven door Inzicht

Constructies grote gebouwen niet altijd veilig, OVV adviseert keuring

Geplaatst 25 november 2020  |  Inzicht

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic […]

Meer info

Geschreven door Accountantsportal

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Geplaatst 10 februari 2020  |  Accountantsportal

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic […]

Meer info