Eerst auto van de zaak, dan dienstbetrekking

De huidige arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen voor werving van nieuwe medewerkers. Stel, een werkgever stelt een auto ter beschikking aan een medewerker voordat de dienstbetrekking aanvangt. Bijvoorbeeld omdat de werknemer heeft getekend, maar graag eerst met een auto van de zaak naar zijn geboekte vakantiebestemming wil. Hoe past de werkgever dan de bijtelling toe?

Krijgt een werknemer een auto ter beschikking voordat hij in dienst treedt? Dan is dit een voordeel dat voortvloeit uit de (toekomstige) dienstbetrekking. Het is loon in natura in de vorm van een bijtelling privégebruik auto. De werkgever verwerkt de bijtelling in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de auto ter beschikking is gesteld.

De werkgever betaalt nog geen loon in geld, maar moet wel de loonbelasting/premie volksverzekeringen (LB/PVV) en de in te houden bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) over de bijtelling afdragen. Het bedrag dat de werkgever moet inhouden, kan hij verhalen op de werknemer. Maar die ontvangt nog geen loon. In de praktijk zal de werkgever er daarom voor kiezen om het bedrag te bruteren of aan te wijzen als eindheffingsloon.

Tip: Bent u op zoek naar medewerkers? En kiest u voor creatieve oplossingen met financiële gevolgen? Het kan verstandig zijn de fiscale aspecten vooraf met uw adviseur te bespreken.

Het nieuws op onze site wordt verzorgd door Accountantsportal