Klachtenprocedure

Wij hechten veel waarde aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en tevreden relaties. Hoewel wij ons hier iedere dag weer opnieuw voor inzetten kan het voorkomen dat er door fouten, misverstanden of andere oorzaken ontevredenheid bij u ontstaat over onze dienstverlening. In die gevallen willen wij u van harte uitnodigen ons dit te laten weten. Dit kan uiteraard via uw vaste contactpersoon maar is ook mogelijk middels onze klachtenregeling. Wij nemen uw opmerkingen uitermate serieus en zullen ons inspannen om samen een passende oplossing voor de gerezen ontevredenheid te vinden.

Onderstaand hebben wij de procedure omtrent onze klachtenregeling opgenomen:

Klachtenformulier

U vindt een klachtenformulier onderaan deze pagina, mocht u er de voorkeur aan geven om uw ontevredenheid daarmee kenbaar te maken. Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u die via de button onderaan de pagina verzenden.

Vervolgprocedure

Nadat het klachtenformulier is verstuurd geldt de volgende procedure:

  1. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een bevestiging van de ontvangst van het formulier van onze klachtencoördinator;
  2. Hierbij zal de klachtencoördinator u laten weten binnen welke termijn het formulier inhoudelijk zal worden behandeld;
  3. Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een registeraccountant, een accountant-administratieconsulent of belastingadviseur zich in diens beroepsmatig handelen heeft gedragen, kunt u er tevens voor kiezen uw klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Accountantskamer of de Raad van Tucht van het Register Belastingadviseurs (RB);
  4. U zult tussentijds op de hoogte worden gehouden van de afwerking van het formulier. Waar nodig zal de klachtencoördinator contact opnemen voor aanvullende informatie;
  5. Nadat de klachtencoördinator de klacht volledig heeft behandeld zal hij de uitkomsten met u bespreken.

Uiteraard is het op ieder moment in de procedure mogelijk om de klacht in te trekken, in dat geval wordt deze procedure onmiddellijk gestaakt.

Wij danken u bij voorbaat voor uw openheid en vertrouwen erop dat wij samen tot een passende oplossing kunnen komen.

Klachtenformulier

Voor een zo snel mogelijke en zorgvuldige afhandeling van uw ontevredenheid willen wij u graag vragen uw ontevredenheid zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven. Velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.

Denk aan:

  • Wat is de aard en omvang van het probleem?
  • Wie betreft/betreffen het?
  • Hoe lang speelt het al?
  • Is hier al contact over geweest, zo ja met wie?
  • Hoe lang speelt het al?

"*" geeft vereiste velden aan

Onderstaand willen wij u vragen een voor u gewenste oplossing aan te geven. Indien u hier nog geen ideeën over heeft kunt u dit vermelden.