Home / Accountancy

Accountancy

U moet er van op aan kunnen dat uw accountant en belastingadviseur úw belangen dient. En dat hij op de hoogte is, én blijft, van alle relevante regels en voorschriften. Zodat ú verzekerd bent van een optimale dienstverlening.
 

uw belangen worden optimaal gediend

Register Belastingadviseurs (RB) en Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Anton Schimmel en Romke van der Veen zijn beide opgeleid als accountant (AA) en belastingadviseur (RB). Inzicht is lid van zowel het Register Belastingadviseurs (RB) als de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Beide betreffen actieve en praktijkgerichte beroepsorganisaties die de belangen van haar aangesloten leden behartigen. Hiervoor stellen zij onder andere als voorwaarde dat leden hun actuele kennis op het gebied van accountancy en fiscaliteit op peil houden. Relevante vakliteratuur en permanente educatie staan garant voor een up-to-date advies. Op basis van toetsingen wordt vastgesteld of de door Inzicht verrichte dienstverlening voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Inzicht valt onder het Reglement op de Tuchtrechtspraak van Register Belastingadviseurs (RB, zie www.rb.nl) en de Wet tuchtrechtspraak accountants (NBA, zie www.nba.nl). 

Administratie

Ondernemen is een complexe bezigheid. Succesvolle ondernemers focussen zich op datgene, waarin zij goed zijn. Zij willen inzicht in hun resultaten en zoeken hulp bij zaken, die niet tot hun corebusiness behoren. Heel verstandig. Ieder zijn vak!

Online Boekhouden
inzicht ondersteunt zijn clienten graag bij het efficiënt inrichten en real time bijhouden van de administratie. Met uitgekiende software en een app/scanner bent u steeds optimaal online geïnformeerd en beperkt u de kosten. Het is een moderne manier van interactief samenwerken en gegevensuitwisseling tussen u en uw vaste contactpersoon. U bepaalt zelf uw bijdrage in arbeid en kunt altijd, overal en real time gemakkelijk bij uw financiële administratie. U verlost uzelf ook van softwarebeheer, back-upuitwisseling en de zorg voor reservekopieën. Daarvoor betaalt u maandelijks aan de softwareleverancier een vergoeding, inclusief professionele helpdeskondersteuning, hosting en updates. Wij werken met diverse pakketten zoals Exact online, Twinfield en Snelstart.

Jaarrekening

Met uw efficiënte administratie als basis stelt inzicht uw jaarstukken op conform de actuele wet- en regelgeving. Zijn de jaarstukken klaar, dan bespreken wij deze met u. Maar ook nieuwe regelgeving die directe gevolgen voor u heeft, zoals de gevolgen van Wet Werk en Zekerheid, de Beoordeling Deregulering Arbeidsrelaties en ontwikkelingen op het gebied van pensioenen in eigen beheer. Is bijsturing qua bedrijfsvoering gewenst, dan kunt u een tip van ons verwachten. Proactief en gedocumenteerd!

Controle

Bij grotere ondernemingen kan een accountantscontrole wettelijke verplicht zijn. Daarnaast kan een accountantscontrole door andere instanties worden voorgeschreven, bijvoorbeeld een subsidieverstrekker. Binnen ons netwerk kunnen wij u ondersteunen om te voldoen aan het verkrijgen van deze controleverklaringen.